loader

12.4 Zlecenie stałe

Aby utworzyć nowe zlecenie stałe należy w oknie edycji portfela wybrać opcję "Zlecenie stałe"

Zlecenie stałe

Po Kliknięciu w wybrany przycisk, program otwiera okno edycji zlecenia stałego.
Zlecenia stałe definiowane w programie, mogą dotyczyć jednego lub więcej funduszy.
Alokacja w poszczególne fundusze jest definiowana procentowo na etapie tworzenia zlecenia stałego, bądź przez wybór wcześniej zdefiniowanej strategii inwestycyjnej.

Proces tworzenia zlecenia rozpoczynamy właśnie od ustalenia alokacji inwestycji w poszczególne fundusze.
Dla przykładu utworzymy zlecenie składające się z 3 funduszy PZU:
  • PZU Akcji Krakowiak - alokacja 30%,
  • PZU Akcji Małych i Średnich Spółek - alokacja 20%,
  • PZU Dłużny aktywny - alokacja 50%

W celu wyszukania interesujących nas funduszy wpisujemy fragment ich nazwy w polu "Szukaj"

Wyszukiwanie funduszy do zlecenia stałego

Po wpisaniu fragmentu nazwy szukanego funduszu, program wyświetli listę wszystkich funduszy pasujących do wpisanego wzorca.
W naszym przypadku wpiszemy "PZU", dzięki czemu zobaczymy listę wszystkich funduszy tego towarzystwa.

Lista funduszy PZU

Na wskazanej liście, wybieramy fundusz, który zamierzamy dodać do zlecenia i ustalamy jego poziom alokacji/udział jaki będzie miał w tworzonym zleceniu.
W naszym przykładzie, będzie to PZU Akcji Krakowiak z udziałem alokacji 30%.

Alokacja funduszu w zleceniu

Po ustaleniu alokacji klikamy przycisk "Dodaj". Wybrany fundusz pojawia się na "Liście walorów w zleceniu" ze wskazaną przez nas alokacją.

Lista walorów w zleceniu

Aby zlecenie było kompletne, należy dodać do zlecenia kolejne fundusze, tak aby suma alokacji poszczególnych funduszy wyniosła 100%.
W naszym przykładzie, będą to dwa kolejne fundusze PZU Akcji Małych i Średnich Spółek oraz PZU Dłuży Aktywny.
Kiedy lista funduszy jest kompletna, musimy ustalić kwotę, jaką będziemy przez to zlecenie regularnie inwestować.
Odpowiednią wartość wpisujemy w pole "Całkowita kwota zlecenia".

Kwota zlecenia

W związku z tym, że jest to zlecenie stałe, należy ustalić częstotliwość, z jaką "składka" będzie wpływała do naszego programu inwestycyjnego czy polisy inwestycyjnej.
Mamy tu do wyboru standardowe częstotliwości płatności składek:
  • Miesięczną
  • Kwartalną
  • Półroczną
  • Roczną

Częstotliwość składek

Ostatnim krokiem do zdefiniowania zlecenia stałego, jest określenie czasu w jakim dane zlecenie będzie aktywne.
Ustalamy tu dwie daty, pierwsza oznaczająca dzień pierwszej składki, a tym samym początek trwania zlecenia.
Drugą datą, jest data końcowa, po której zlecenie nie będzie realizowane.

Okres ważności

Jeżeli ustawimy daty w odstępie mniejszym od miesiąca np. Początek zlecenia: 2015-06-01 i Koniec zlecenia: 2015-06-02
To utworzymy w ten sposób zlecenie jednorazowe. Jest to prosty sposób na zlecenie jednorazowe z alokacją procentową w wiele funduszy.
Po ustaleniu ram czasowych, klikamy "Zapisz" w celu finalizacji operacji tworzenia zlecenia stałego.
Kliknięcie przycisku przenosi nas do okna z historią wszystkich operacji.
W oknie tym widoczne jest również zdefiniowane przez nas zlecenie stałe.

Historia

W każdej chwili, możemy powrócić do Edycji wybranego zlecenia stałego. W tym celu, wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy w wybrane zlecenie i wybrać opcję "Edytuj". Z poziomu tego menu, możemy również usunąć wybrane zlecenie czy rozpocząć tworzenie nowego.

Operacje na zleceniach stałech