loader

7.3 Obszar roboczy

Obszar roboczy stanowi największy obszar okna programu i obejmuje pole wykresu wraz z przyciskami sterującymi

Obszar roboczy

7.3.1 Obszar przycisków sterujących

Przyciski sterujace

Panel przeznaczony jest do sterowania, aktualnie wyświetlonym wykresem
Górna część pozwala szybko ustalić zakres dat w jakich ma być przeprowadzana analiza
Mamy tu zdefiniowane domyślnie najczęściej wybierane okresy (od 1 miesiąca do 15 lat), oraz dwa pola wyboru daty, które pozwalają na dowolne korygowanie wyświetlonego wykresu

Okres analizy

Poniżej pola wyboru akresu analizy znajduje się szereg przycisków sterujących.
Przyciski te dzielą się na dwie grupy

Przyciski wyboru "Pokaz wynik jako"

Pokaż jako

Przyciski te służą do wyboru formy, w jakiej ma być zaprezentowany wynik / wykres.

7.4.1 Wykres liniowy

Wynik przedstawiony będzie jako wykres liniowy:

7.4.2 Wykres słupkowy

Wynik przedstawiony będzie jako wykres słupkowy:

7.4.3 Wykres świecowy

Wynik przedstawiony będzie jako wykres świecowy.

7.4.4 Tabela wartości

Codzienne notowania wszystkich wybranych przez użytkownika inwestycji.

7.4.5 Tabela stóp zwrotu

Wszystkich wybranych przez użytkownika inwestycji, obejmująca zmianę: od poprzedniego notowania, 1-miesięczną, 3-miesięczną, roczną, 3-letnią, oraz od wybranej daty.

7.5 Okno wyboru "Przebieg"

W oknie tym wybierany jest rodzaj przebiegu, jaki ma zostać wyświetlony.

Przebieg

7.5.1 Zmian %

W trybie tym program rysuje procentowe zmiany notowań w wybranym przedziale czasowym.

7.5.2 Wartości

W trybie tym program rysuje nominalne zmiany wartości inwestycji w wybranym przedziale czasowym.

7.5.3 Zysk 12 miesięczny [%]

W trybie tym program rysuje wykres zysku 12 miesięcznego.

7.5.4 Inw. regular.[%]

Tryb ten umożliwia zobrazowanie procentowych różnic w zysku, wynikających z wyboru częstotliwości płacenia składki. Po wybraniu tego rodzaju przebiegu pojawia się dodatkowe okno wyboru: Cz. Skł. - Częstotliwość wpłat składki.

Do wyboru mamy:
 • 1 - Składka roczna (jedna wpłata w ciągu roku),
 • 2 - Składka półroczna (dwie wpłaty w ciągu roku),
 • 4 - Składka kwartalna (cztery wpłaty w ciągu roku),
 • 12 - Składka miesięczna (dwanaście wpłat w ciągu roku).

Wykres przedstawia % zmiany na rachunku klienta w funkcji czasu, zależne od częstotliwości płacenia składek.

Ten wykres nie uwzględnia żadnych kosztów potrącanych przez towarzystwa, poza kosztami ujętymi w cenie jednostki.

7.5.5 Inw. regular.[wart.]

Tryb ten umożliwia zobrazowanie nominalnych różnic w zysku, wynikających z wyboru częstotliwości płacenia składki. Po wybraniu tego rodzaju przebiegu pojawia się dodatkowe okno wyboru: Cz. Skł. - Częstotliwość wpłat składki.

Do wyboru mamy:
 • 1 - Składka roczna (jedna wpłata w ciągu roku w wysokości 1200 zł),
 • 2 - Składka półroczna (dwie wpłaty w ciągu roku w wysokości 600 zł każda),
 • 4 - Składka kwartalna (cztery wpłaty w ciągu roku w wysokości 300 zł każda),
 • 12 - Składka miesięczna (dwanaście wpłat w ciągu roku w wysokości 100 zł każda).

Wykres przedstawia hipotetyczny kapitał zgromadzony na rachunku klienta w funkcji czasu, przy stałej rocznej sumie wpłaconych składek (wynoszącej 1200 zł / rok).

Ten wykres nie uwzględnia żadnych kosztów potrącanych przez towarzystwa, poza kosztami ujętymi w cenie jednostki.

7.5 Pole wyboru "Waluta bazowa"

Pole to służy do wyboru waluty w jakiej będą prezentowane wyniki w programie.
Waluta bazowa

Przykładowo fundusz pieniężny wyceniany w EUR daje bezpieczny zakres wahań procentowych

Uni wycena w EUR

Jednak ten sam fundusz pieniężny przeliczony na złotówki nie jest już tak bezpieczny, gdyż ryzyko walutowe powoduje znaczny wzrost zakresu wahań procentowych takiego funduszu.

Uni wycena w PLN

Zarządzanie panelami roboczymi

Program pozwala na jednoczesne utworzenie do 20 indywidualnych zakładek z niezależnymi analizami / wykresami.
Nową zakładkę możemy utworzyć przez kliknięcie znaku "+" po prawej stronie listy zakładek.

Nowa zakladka

Zamknięcie aktualnie otwartej zakładki następuje po kliknięciu znaku "x" na wybranej zakładce.

Zamykanie zakladki

Kliknięcie prawym klawiszem myszy w nazwę zakładki powoduje otwarcie dodatkowego menu podręcznego.

Menu podręczne zakładek

Zamykanie zakladki
Menu zawiera szereg przycisków, które służą kolejno

Zmień nazwę

Zmienia nazwę aktualnie widocznej zakładki

Zapisz panel w "mojePanele"

Zapisuje cały panel / wykres na liście "mojePanele". Dzięki tej opcji można w dowolnym momencie powrócić do przygotowanego wykresu.

Zapisz panel do pliku

Pozwala zapisać panel w pliku zgodnym z programem mojeFundusze, taki plik może zostać wysłany do innego użytkownika. Inny użytkownik po otwarciu takiego pliku zobaczy dokładnie taki sam panel jak użytkownik, który panel zapisał.

Eksportuj

Tutaj pojawiają się dwie opcje

 • Eksportuj panel do pliku - zapisuje bieżący wykres w pliku pdf
 • Eksportuj wszystkie panele do pliku - zapisuje wszystkie aktualnie otwarte wykresy do JEDNEGO pliku pdf.

Wyślij

Tutaj również pojawiają się dwie opcje.

 • Wyślij panel jako plik PDF - otwiera domyślny program pocztowy, tworzy nową wiadomość i załącza do niej aktualnie otwarty wykres w formie pliku PDF.
 • Wyślij panel jako plik programu mojeFundusze - otwiera domyślny program pocztowy, tworzy nową wiadomość i załącza do niej aktualnie otwarty wykres w formie pliku zgodnego z programem mojeFundusze. Taki plik może otworzyć, każdy inny użytkownik programu mojeFundusze

Zamknij inne panele

Zamyka wszystkie aktualnie otwarte panele z wyjątkiem aktualnie widocznego

Zamknij panel

Zamyka bieżący panel