loader

12.8.3 Manager produktów - definiowanie opłat umorzeniowych

Opłaty umorzeniowe, pobierane są najczęściej w przypadku likwidacji produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, czyli tzw. poliso-lokat.

Opłata w większości przypadków, naliczana jest w pierwszych latach trwania umowy i to tylko w wypadku wypłaty środków z takiej inwestycji.

Program umożliwia zdefiniowanie takich opłat w "Managerze produktów", jednak na ten moment te opłaty nie są uwzględniane podczas symulacji portfela.

Aby definiować opłaty umorzeniowe, należy przejść do trzeciej zakładki w obszarze definicji opłat.

Opłaty umorzeniowe

Tak jak miało to miejsce w przypadku opłat administracyjnych, opłaty umorzeniowe definiujemy w podobny sposób.
Jedyna różnica, względem opłat administracyjnych, jest taka, że opłaty umorzeniowe definiujemy procentowo, a nie kwotowo.