loader

1. Przeznaczenie programu

mojeFundusze PRO to oprogramowanie stworzone z myślą o pracy doradców finansowych oraz wszystkich osobach zainteresowanych rynkiem kapitałowym. Program umożliwia prezentację w prostej i przejrzystej formie wyników Funduszy Inwestycyjnych, Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, a także notowań Akcji i Indeksów GPW.

Wizualizacja wyników może być realizowana w formie wykresów liniowych lub słupkowych oraz w formie tabel. Analiza danych pozwala na obserwację zmian procentowych, wartości nominalnych, rocznej stopy zwrotu, symulację wysokości kapitału przy wpłatach regularnych, symulację stóp zwrotu przy wpłatach regularnych.

Oprogramowanie zostało również wyposażone w opcję budowania złożonych portfeli (zmiennych w czasie, uwzględniających koszty potrącane przy zakupie i sprzedaży walorów), opłaty za zarządzanie czy opłaty administracyjne. Dzięki temu program pozwala na dokładne odwzorowanie i pełną analizę rzeczywistej inwestycji.
Pośrednicy finansowi docenią funkcjonalność pozwalającą na budowanie bazy klientów i indywidualne przypisanie im konkretnych portfeli inwestycyjnych.

Całości dopełnia automatyczny aktualizator danych, który zwalania Użytkownika z konieczności wyszukiwania aktualnych notowań. Wbudowany szybki podgląd ostatnich notowań, pozwala ocenić ostatnie zmiany bez uruchamiania samego programu.