loader

Usługi

Od 2000r. świadczymy usługi w obszarze informatycznego wsparcia sprzedaży produktów ubezpieczeniowo inwestycyjnych.
Naszym flagowym produktem jest oprogramowanie przeznaczone do sprzedaży i obsługi produktów inwestycyjnych mojeFundusze PRO.
Od początku swojego istnienia jest to najbardziej popularny tego typu produkt na rynku pośrednictwa finansowego.

Drugim naszym kluczowym produktem jest usługa dostawy wycen i danych dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

W obrębie tej usługi Klient może skorzystać z dostawy następujących danych.
 • Bieżące wyceny funduszy inwestycyjnych
 • Bieżące wyceny funduszy kapitałowych
 • Archiwalne wyceny funduszy inwestycyjnych
 • Archiwalne wyceny funduszy kapitałowych
 • Aktualne karty funduszy inwestycyjnych
 • Aktualne kluczowe informacje dla inwestorów
 • Bieżące aktywa funduszy inwestycyjnych
 • Bieżące aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych - interwał 6 miesięczny
 • Aktualna polityka inwestycyjna
 • Sprawozdania finansowe
 • Profile ryzyka
 • Statuty funduszy
 • Prospekty informacyjne

Cennik usługi dostawy wycen funduszy przygotowujemy indywidualnie w odpowiedzi na zapytanie.