loader

Monitoruj swoje fundusze inwestycyjne i akcje

Fundusze Inwestycyjne

mojeFundusze to oprogramowanie stworzone z myślą o pracy doradców finansowych, pośredników ubezpieczeniowych oraz wszystkich osobach zainteresowanych rynkiem kapitałowym.

Program umożliwia prezentację wyników Funduszy Inwestycyjnych, Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych i Akcji GPW, w prostej i przejrzystej formie.

Wizualizacja wyników może być zrealizowana w formie wykresów liniowych, słupkowych jak i w formie tabel. Analiza danych pozwala na obserwację zmian procentowych, wartości nominalnych, rocznej stopy zwrotu, symulację wysokości kapitału przy wpłatach regularnych, symulację stóp zwrotu przy wpłatach regularnych.

Oprogramowanie zostało również wyposażone w opcję budowania złożonych portfeli (zmiennych w czasie), pozwalających na obserwację zmian wartości złożonej inwestycji z możliwością monitoringu wedle zadanych parametrów.

Najbardziej cenioną funkcjonalnością programu jest zakładka Sygnały, która umożliwia zwiększanie efektywoności inwestycji poprzez śledzenie aktualnego trendu. Funkcja generuje dla funduszy inwestycyjnych sygnały zakupu i sprzedaży zgodnie z aktualnym zachowaniem kursu. Pozwala to na minimalizowanie strat i maksmalizację zysków.

Dodatkowa zakładka OFE, pozwala na symulację zgromadzonego kapitału, przy uwzględnieniu prowizji pobieranych przez PTE, symulację transferów, obliczanie wysokości prowizji oraz przewidywanych opłat za zarządzanie pobieranych przez PTE.

Za pomocą mapy ryzyka istnieje możliwość oceny skuteczności PTE w zarządzaniu funduszem.

Automatyczny aktualizator zwalania Użytkownika z konieczności wyszukiwania aktualnych notowań, a wbudowany w nim szybki podgląd ostatnich notowań i portfeli pozwala ocenić ostatnie zmiany bez uruchamiania samego programu.

Pobierz już teraz i wypróbuj za darmo przez 14 dni: