loader

3. Instalacja programu

Najbardziej aktualna wersja instalacyjna programu znajduje się zawsze na stronie internetowej mojefundusze.pl/download

Plik instalacyjny znajdujący się na wskazanej stronie internetowej należy uruchomić bezpośrednio ze strony (zalecane) lub pobrać na dysk twardy komputera i następnie go uruchomić.

Instalacja programu przebiega intuicyjnie - należy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie komputera.

Do prawidłowej instalacji programu, użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora.
Instalator programu oraz aktualizator do poprawnej pracy wymagają następujących uprawnień

  1. Oprogramowanie antywirusowe, musi być tak skonfigurowane, aby pozwalało na połączenia pliku AktMFSRV.exe z adresem mf.it-s.pl przez port 80. Plik AktMFSRV.exe znajduje się w katalogu: C:\Program Files\XTS\mojeFundusze\
  2. Plik instalacyjny programu oraz plik AktMFSRV.exe muszą mieć uprawnienia do modyfikowania gałęzi rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\XTS , oraz plików w katalogu:
    C:\Documents and Settings\"Nazwa_profilu"\Dane aplikacji\mojeFundusze\ (Windows XP)
    lub
    C:\Użytkownicy\"Nazwa_profilu"\AppData\Roaming\mojeFundusze\ (Windows Vista/7/8/10).

W przypadku jakichkolwiek kłopotów z instalacją programu prosimy o kontakt. Aktualne dane kontaktowe dostępne są na naszej stronie internetowej: mojefundusze.pl/kontakt


Prezentacja instalacji programu