loader

10. mojePanele

mojePanele

Zakładka mojePanele zawiera panele robocze (wykresy) zapisane podczas pracy z programem mojeFundusze PRO.
Domyślnie, zakładka ta zawiera przykładowe panele przygotowane przez nasz zespół

Zakładka mojePanele

Jednak każdy Użytkownik ma możliwość zapisywania tutaj swoich paneli roboczych (wykresów), tak aby było możliwe ich późniejsze odtworzenie czy wysłanie do innego Użytkownika programu.
Zapis panelu do zakładki mojePanele możliwy jest na kilka sposobów.

Dwa sposoby były omawiane w innych rozdziałach

Trzecim sposobem na dodanie aktualnego panelu do zakładki mojePanele, jest skorzystanie z menu podręcznego na liście zapisanych Paneli.

10.1 Menu podręczne

Aby wywołać manu podręczne nalezy kliknąć prawym klawiszem myszy na liście z zapisanymi panelami.

Menu podręczne mojePanele
Menu podręczne zawiera 5 opcji, dzięki którym możemy zarządzać wszystkimi zapisanymi panelami, a także zapisywać nowe.

Dodaj Panel

Funkcja zapisuje aktualnie wyświetlony panel roboczy w zakładce mojePanele

Dodaj wszystkie otwarte panele

Funkcja zapisuje wszystkie aktualnie otwarte panele w zakładce mojePanele. Zapisane panele przyjmują nazwy takie jak mają w obszarze roboczym

Otwórz wszystkie panele

Funkcja otwiera kolejno wszystkie panele zapisane w zakładce mojePanele.

Zmień nazwę

Pozwala zmienić nazwę aktualnie zaznaczonego panelu

Usuń

Funkcja usuwa aktualnie zaznaczony panel. Nie ma możliwości cofnięcia tej operacji

10.2 Zakres dat zapisanych wykresów

W zależności od zakresu dat jaki był ustawiony podczas zapisywania wykresów do bazy, program odtworzy te wykresy na dwa sposoby.
W pierwszym przypadku, kiedy zakres dat jest ustawiony na pozycji "inny", program odtworzy wykres z dokładnie takimi samymi datami jak podczas zapisywania.

Zakres dat inny

W przypadku, kiedy zakres dat jest ustawiony na zakres zdefiniowany np. Rok, Miesiąc to po otwarciu tak zapisanego Panelu, program wyświetli wykres za ostatni pełny okres zdefiniowany podczas zapisywania.

Zakres dat zdefiniowany

Przykład:
W dniu 2010-06-01 zapisujemy panel roboczy (wykres) z zakresem czasu ustawionym na rok, tak jak na powyższym przykładzie.
Jeżeli tak zapisany panel otworzymy trzy miesiące później, to powinien wyświetlić się nam wykres z przedziałem dat: 2009-09-01 - 2010-09-01