loader

8.4 Menu Linie

Menu Linie

8.4.1 Zwiększ grubość linii

Polecenie to zwiększa grubość linii o jeden punkt. . Funkcja ta jest dostępna również na pasku przycisków pod ikoną: .

8.4.2 Zmniejsz grubość linii

Polecenie to zmniejsza grubość linii o jeden punkt. Jeżeli polecenie jest wygaszone, oznacza to że linia ma najmniejszą dopuszczalną grubość i nie może być dalej zmniejszana. Funkcja ta jest dostępna również na pasku przycisków pod ikoną: .

8.4.3 Grubość Standardowa

Polecenie to przywraca taka grubość linii jaka jest zapisana w ustawieniach programu. Funkcja ta jest dostępna również na pasku przycisków pod ikoną: .