loader

4.2. Dodatkowe funkcje aktualizatora

Klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie Aktualizatora, pojawi się menu, dające dostęp do dodatkowych funkcji

Menu aktualizatora

4.2.1 Zamknij

funkcja ta wyłącza Aktualizator (zniknie ikona Aktualizatora przy zegarku systemowym). Do momentu ponownego włączenia Aktualizatora nie będą przeprowadzane uaktualnienia bazy danych programu mojeFundusze oraz nie będzie możliwości korzystania z jego dodatkowych funkcji. Aktualizator włączy się automatycznie podczas najbliższego uruchamiania programu mojeFundusze lub po ponownym uruchomieniu komputera.

4.2.2 Pobierz najnowsze dane

wybranie tej funkcji powoduje natychmiastowe sprawdzenie, czy na serwerze I.T. SERVICE są dostępne nowsze dane oraz nowe wiadomości z Listy dyskusyjnej programu, jeżeli tak - zostaną one pobrane.

4.2.3 Zgłoś błąd

funkcja ta otwiera nowe okno wiadomości w domyślnym programie pocztowym, gdzie wystarczy krótko opisać zaistniałe problemy z programem mojeFundusze i wiadomość tak gotowa jest do wysłania (wiadomość jest już automatycznie zaadresowana na nasz adres service@it-s.pl).

4.2.4 Usuń Program mojeFundusze

wybranie tej funkcji uruchamia proces odinstalowania i całkowitego usunięcia programu mojeFundusze z dysku komputera.

4.2.5 Ustawienia

wybranie tej funkcji powoduje otwarcie dodatkowego menu

Menu ustawienia

4.2.5.1 Aktualizacja automatyczna

Włączona oznacza, że aktualizacja danych będzie przebiegała samoczynnie, bez ingerencji użytkownika programu. Jedynym zadaniem użytkownika jest zapewnienie połączenia z siecią Internet (funkcja ta jest domyślnie włączona).

4.2.5.2 Używaj serwera proxy

Wyłączenie tej funkcji może uniemożliwić prawidłową pracę Aktualizatora i programu mojeFundusze(funkcja ta jest domyślnie włączona).

4.2.5.3 Sprawdzaj połączenie z internetem

Wyłączenie tej funkcji może uniemożliwić prawidłową pracę Aktualizatora i programu mojeFundusze(funkcja ta jest domyślnie włączona).

4.2.5.4 Lista aktualizowanych danych

Funkcja ta wywołuje okno, w którym możemy wybrać rodzaje inwestycji, które mają być uaktualniane: Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla użytkowników chcących ograniczyć czas aktualizacji. Baza danych wszystkich inwestycji dostępnych w programie mojeFundusze jest bardzo obszerna. Rezygnując z uaktualnień niektórych grup inwestycji (będących poza zainteresowaniem użytkownika), można wymiernie odciążyć komputer podczas aktualizacji.

4.2.6 Pomoc

wybranie tej funkcji powoduje otwarcie dodatkowego menu

Menu ustawienia

4.2.6.1 Instrukcja obsługi

Otwiera szczegółową instrukcję obsługi programu mojeFundusze, (właśnie ją przeglądasz).

4.2.6.2 FAQ

Otwiera okno z objaśnieniami najczęściej występujących problemów z użytkowaniem programu mojeFundusze.

4.2.6.3 Umowa licencyjna

Wyświetla treść umowy licencyjnej, którą zaakceptował użytkownik podczas instalacji programu mojeFundusze.

4.2.6.4 O programie

- Wyświetla przydatne informacje o programie mojeFundusze (m.in. nr licencji użytkownika, oznaczenie wersji programu itp.), oraz dane kontaktowe z firmą XTS.

4.2.7 Strona mojeFundusze.pl

funkcja ta uruchamia przeglądarkę internetową i łączy ją ze stroną internetową producenta programu www.mojefundusze.pl

Na samej górze menu Aktualizatora widoczny jest numer licencji użytkownika programu mojeFundusze