loader

12. PortfeleZakładka "Portfele" umożliwia stworzenie indywidualnych portfeli inwestycyjnych, złożonych z dowolnych walorów dostępnych w programie mojeFundusze PRO.
Portfele sporządzone w tej zakładce pozwalają na precyzyjne odwzorowanie inwestycji wraz ze wszystkimi możliwymi operacjami / kosztami.

Tworząc portfel możemy wykonywać następujące operacje:


Utworzenie portfela w programie daje nam szerokie możliwości analizy i monitoringu inwestycji.
Podstawową funkcjonalnością jest wyświetlenie stopy zwrotu naszego portfela w całym przedziale czasu w jakim dany portfel istnieje.
Wśród dostępnych możliwości należy wymienić również.
  • Przebieg stopy zwrotu portfela w dowolnej walucie.
  • Przebieg wartości portfela i salda wpłat w dowolnej walucie.
  • Przebieg stopy zwrotu pojedynczego waloru z portfela
  • Przebieg wartości inwestycji w pojedynczy walor portfela
  • Statystyka portfela na dowolny dzień historii
  • Podsumowanie wszelkich prowizji, opłat za administrację i zarządzanie portfelem.

Zarządzanie portfelami.

Domyślnie po instalacji programu w zakładce Portfele wyświetla się lista portfeli przykładowych, utworzonych przez nasz zespół.
Do zarządzania portfelami służy pasek przycisków znajdujący się bezpośrednio nad listą portfeliZa pomocą tych przycisków możemy przeprowadzić większość istotnych operacji na portfelach.

Nowy portfel Nowy portfel

Rozpoczyna operację tworzenia nowego portfela

Usuń portfel Usuń portfel

Usuwa zaznaczony portfel. Nie ma mozliwości cofnięcia tej operacji

Nowy folder Nowy folder

Pozwala utworzyć nowy folder o wskazanej nazwie

Otwórz portel Otwórz portfel

Otwiera okno edycji wybranego portfela

Raport portfela Raport portfela

Tworzy raport wybranego portfela w formie dokumentu PDF. Przykładowy raport, można obejrzeć TUTAJ

Wyświetl składowe portfela Wyświetl składowe portfela

Wyświetla wszystkie fundusze/akcje wchodzące w skład wybranego portfela.

Opcje wyświetlania portfela Opcje wyświetlania portfela

Otwiera dodatkowe menu z kilkoma opcjami dotyczącymi wyświetlania portfeli

Menu opcje wyświetlania portfela

Wyświetlaj punkty transakcji

Opcja powoduje wyświetlenie na wykresie punktów, w dniach w których dokonywane były transakcje zakupu / sprzedaży.

Wyświetlaj punkty opłat administracyjnych

Opcja powoduje wyświetlenie na wykresie punktów, w dniach w których pobierana była opłata administracyjna.

Wyświetlaj punkty opłat za zarządzanie

Opcja powoduje wyświetlenie na wykresie punktów, w dniach w których pobierana była opłata za zarządzanie.

Wyświetlaj podsumowanie portfela

Opcja powoduje wyświetlenie pod wykresem tabeli z podsumowaniem / statystyką portfela.

Wyświetlaj składowe od ostatniej alokacji

Opcja ma zastosowanie do składowych, które podczas trwania inwestycji były całkowicie sprzedane, a następnie ponownie kupione.
Jeżeli opcja jest zaznaczona to takie składowe będą wyświetlane w portfelu od momentu ostatniej alokacji (zakupu).


Menu podręczne

Drugim sposobem na zarządzanie portfelami, jest menu podręczne. Menu to można wywołać przez kliknięcie prawym klawiszem myszy w listę portfeli.

Portfele - Menu podręczne

Nowy portfel Nowy portfel

Rozpoczyna operację tworzenia nowego portfela

Nowy folder Nowy folder

Pozwala utworzyć nowy folder o wskazanej nazwie

Otwórz portfel Otwórz portfel

Otwiera okno edycji wybranego portfela

Wytnij portfel Wytnij

Kopiuj portfel Kopiuj

Wklej portfel Wyklej

Utworz kopieUtwórz kopię

Raport portfela Raport portfela

Tworzy raport wybranego portfela w formie dokumentu PDF. Przykładowy raport, można obejrzeć TUTAJ

Zapisz portfel do pliku Zapisz

Wyślij portfel mailem Wyślij

Zmień nazwę portfela Zmień nazwę

Usuń portfel Usuń portfel

Usuwa zaznaczony portfel. Nie ma mozliwości cofnięcia tej operacji