loader

6. Pasek przycisków

Pasek przycisków

Przycisk zapisz

6.1 - przycisk Zapisz

Użycie tej funkcji powoduje zapisanie aktualnie sporządzonego wykresu w pliku graficznym JPG.

Przycisk wyślij

6.2 - przycisk Wyślij

Funkcja ta umożliwia wysłanie aktualnie sporządzonego wykresu do adresata poczty e-mail. Po wybraniu tej funkcji otworzy się nowe okno wiadomości w domyślnym programie pocztowym. Załącznikiem do tej wiadomości będzie aktualnie sporządzony wykres zapisany w pliku graficznym JPG. Wystarczy wpisać adres e-mail'owy odbiorcy (lub odbiorców), dodać stosowny komentarz i wiadomość jest gotowa do wysłania.

Przycisk drukuj

6.3 - przycisk Drukuj

Użycie tej funkcji powoduje wyświetlenie okna Ustawień wydruku. W oknie tym można wybrać drukarkę, dokonać zmian w ustawieniach drukarki oraz uruchomić drukowanie aktualnego wykresu. UWAGA – bez względu na wybrany kolor tła wykresu w ustawieniach programu mojeFundusze – wydruk zawsze sporządzany jest na białym tle.

Przycisk Zwiększ grubość linii

6.4 - przycisk Zwiększ grubość linii

Polecenie to zwiększa grubość linii wykresu o jeden punkt.

Przycisk Zmniejsz grubość linii

6.5 - przycisk Zmniejsz grubość linii

Polecenie to zmniejsza grubość linii wykresu o jeden punkt. Jeżeli polecenie jest wygaszone, oznacza to że linia ma najmniejszą dopuszczalną grubość i nie może być dalej zmniejszana.

Przycisk Grubość standardowa

6.6 - przycisk Grubość standardowa

Polecenie to przywraca „normalną” grubość linii. Wartość tą można zdefiniować w ustawieniach programu (menu górne „Plik”  „Ustawienia”  zakładka „Linie”).

Przycisk Wyczyść Ekran

6.7 - przycisk Wyczyść ekran

Użycie tej funkcji powoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich wykresów z ekranu.

Przycisk Tabela notowań

6.8 - przycisk Tabela notowań

Funkcja ta powoduje wyświetlenie dodatkowego okna, w którym można odczytać notowania wszystkich inwestycji znajdujących się aktualnie na wykresie. Wyniki wyświetlane są dla dnia odpowiadającego położeniu kursora na polu wykresu. Funkcja ta jest dostępna tylko dla wykresów liniowych.

Przycisk Wyniki składowych portfela

6.9 - przycisk Wyniki składowych portfela

Funkcja ta powoduje wyświetlenie dodatkowego okna, w którym znajdują się wyniki składowych aktualnie wykreślonego portfela. Wyniki składowych portfela podawane są dla końcowej daty wykresu. Funkcja ta jest dostępna tylko dla zakładki "Portfele". FOTO

Przycisk Skasuj powiększenie

6.10 - przycisk Skasuj powiększenie

Po wybraniu tej funkcji następuje wyzerowanie powiększenia
(lub pomniejszenia) - wykres jest widoczny w całości. Funkcję „Skasuj powiększenie” możemy również wywołać przez kliknięcie w dowolny fragment wykresu a następnie (cały czas trzymając lewy klawisz myszy) przeciągnięcie myszy w lewa stronę i zwolnienie lewego przycisku myszy.


Kolejne 4 przyciski ustalają działanie lewego klawisza myszy, kiedy kursor znajduje się w obszarze wykresu.

Przycisk Lewy klawisz myszy - Powiększanie

6.11 - przycisk Lewy klawisz myszy - Powiększanie

Gdy wciśnięty jest ten przycisk, lewy klawisz myszy służy do powiększania fragmentu wykresu (lub kasowania powiększenia). Dowolny fragment wykresu można powiększyć następująco: Należy „kliknąć” (i trzymać wciśnięty) lewym klawiszem myszy w lewym górnym rogu fragmentu, który zamierzamy powiększyć, następnie cały czas trzymając lewy klawisz myszy przeciągamy kursor do prawego dolnego rogu fragmentu, który chcemy powiększyć i puszczamy klawisz myszy:
Powiększony zostanie wybrany („zaznaczony” białym prostokątem) fragment wykresu :

Przycisk Lewy klawisz myszy - Przesuwanie

6.12 - przycisk Lewy klawisz myszy Przesuwanie

Jeżeli wciśnięty jest ten przycisk, wciśnięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszy w obszarze wykresu, a następnie wykonanie ruchu myszką powoduje przesuwanie wykresu. Funkcja ta pomaga znaleźć interesujący użytkownika fragment wykresu podczas pracy na „powiększonym” fragmencie wykresu.

Przycisk Lewy klawisz myszy - Linie trendu

6.13 - przycisk Lewy klawisz myszy – Linie trendu

Gdy wciśnięty jest ten przycisk, lewy klawisz umożliwia rysowanie „linii trendu” na wykresie:

UWAGA: Jest to funkcja samodzielnego, „ręcznego” rysowania linii trendu – program mojeFundusze nie wyznacza tych linii automatycznie

Po „kliknięciu” prawym klawiszem myszy na tym przycisku, pojawi się menu z dwoma poleceniami, umożliwiającymi ukrycie lub trwałe usunięcie z wykresu narysowanych wcześniej linii.

Przycisk Lewy klawisz myszy - Komentarze

6.14 - przycisk Lewy klawisz myszy – Komentarze

Gdy wciśnięty jest ten przycisk, lewy klawisz umożliwia dodawanie i edycję komentarzy na wykresie

Przycisk Współrzędne kursora

6.15 - przycisk Współrzędne kursora

Włącza linie wskazujące miejsce i współrzędne kursora na wykresie (funkcja ta jest domyślnie włączona). Włączone współrzędne kursora ułatwiają odczytanie daty i wartości dowolnego punktu na wykresie:

Wyłączenie tej funkcji powoduje ukrycie osi oraz wartości współrzędnych:

Przycisk Włącz Panel nawigacyjny

6.16 - przycisk Włącz Panel nawigacyjny

Funkcja ta włącza „Panel nawigacyjny” z lewej strony pola wykresu (funkcja ta jest domyślnie włączona)

Wyłączenie (ukrycie) panelu jest szczególnie przydatne podczas pracy w szerszym zakresie dat – dzięki powiększonemu polu wykresu (niemal na całą szerokość ekranu) staje się on bardziej czytelny

Przycisk Włącz Legendę

6.17 - przycisk Włącz Legendę

Funkcja ta włącza „legendę” na polu wykresu (funkcja ta jest domyślnie włączona)
Wyłączenie „legendy” jest przydatne podczas pracy z większą liczbą inwestycji na jednym wykresie, co powoduje, że „legenda” do wykresu zajmuje sporo miejsca – dzięki ukryciu „legendy” można „odzyskać” znaczną powierzchnię pola wykresu i sam wykres staje się bardziej czytelny

Przycisk - pokaż legendę pod wykresem

6.18 - przycisk Pokaż legendę pod wykresem

Przycisk włącza/ukrywa dodatkową szczrgółową legendę pod wykresem.

Przycisk - Etykiety wykresów 	słupkowych

6.19 Etykiety wykresów słupkowych

Z prawej strony paska przycisków znajduje się pole Etykiety inwestycji. Gdy wskażemy kursorem dowolną inwestycję na wykresie, jej nazwa pojawi się właśnie w tym miejscu

Funkcjonalność ta jest pomocna, gdy ze względu na dużą liczbę przebiegów umieszczonych na wykresie „legenda” jest wyłączona lub kolory przebiegów są zbliżone, co utrudnia identyfikację inwestycji na podstawie „legendy”.

Przycisk - chmurka ze szczegółami funduszu

6.20 Chmurka ze szczegółami funduszu

Przycisk włącza i wyłącza wyskakujące okienko ze szczegółowymi danymi na temat funduszu.

Chmurka ze szczegółami funduszu

Przycisk - pobierz aktualizacje

6.21 Sprawdź aktualizacje

Przycisk służy do wymuszenia aktualizacji danych. Po jego kliknięciu program sprawdza czy są jakieś nowe dane do pobrania z serwera.