loader

9. Ustawienia

Aby dostać się do Ustawień programu, należy wybrać Menu Plik -> Ustawienia.
Okno konfiguracji programu, zostało podzielone na kilka zakładek, grupujących poszczególne funkcje.

9.1 Zakładka Tło.

Ustawienia tło

W części tej możemy ustalić domyślne tło wykresów.
W zakładce tej, cztery pola umożliwiające dostosowanie kolorystyki ekranu. Klikając w jedno z tych pól, uruchamia się okno wyboru koloru.
W oknie tym należy wybrać kolor i potwierdzić przyciskiem OK.
 • Panel jednokolorowy - w tym polu ustala się kolor tła całego obszaru wykresu do pracy w trybie "jednokolorowym"
 • Panel dwukolorowy - góra - służy do ustalenia koloru górnej części tła obszaru wykresu do pracy w trybie "dwukolorowym"
 • Panel dwukolorowy - dół - służy do ustalenia koloru dolnej części tła obszaru wykresu do pracy w trybie "dwukolorowym"
Aby uruchomić tryb dwukolorowy, należy zaznaczyć opcję "Panel dwukolorowy", poniżej pól wyboru kolorów tła (lub wybrać polecenie z "Menu Panel" -> "Panel dwukolorowy")


Tło obszaru wykresu w trybie dwukolorowym zmienia się płynnie od góry do dołu:
Tło dwukolorowe

Kolor siatki - służy do ustalenia koloru osi wykresu, oraz opisów tych osi.

9.2 Zakładka Linie

Ustawienia tło

W części tej można ustalić grubość linii, jaką rysowane są wykresy. Użytkownik może określić "standardową" grubość linii oraz "zaznaczoną".
Linia zaznaczona oznacza grubość linii kreślącej wykres, który dodatkowo został "zaznaczony".

Porównanie linii zaznaczona / zwykła
Porównanie linii zaznaczona / zwykła

9.3 Zakładka Panel nawigacyjny

Ustawienia tło

W tej części ustalana jest szerokość panelu nawigacyjnego, znajdującego się po lewej stronie pola wykresu.

Nazwy niektórych inwestycji dostępnych w programie mojeFundusze są dość długie i nie zawsze mieszczą się na liście inwestycji w panelu nawigacyjnym. Aby ułatwić użytkownikowi odnalezienie właściwej inwestycji wprowadzono możliwość rozszerzenia Panelu nawigacyjnego.

Panel nawigacyjny może pracować w trzech trybach:
 • Zwinięty - Stała, standardowa szerokość panelu (szerokość nie zmienia się samoczynnie w trakcie pracy)
 • Automatyczny - Szerokość panelu zmienia się automatycznie (między standardową, a rozwiniętą). Zmiana szerokości panelu następuje w zależności od położenia kursora. Gdy kursor znajduje w obszarze Panelu nawigacyjnego, wtedy panel automatycznie zwiększa swoją szerokość. Gdy kursor znajduje się w pozostałym obszarze (menu górne, pasek przycisków lub obszar wykresu) – panel nawigacyjny powraca do szerokości standardowej.
 • Rozwinięty – Stała lecz zwiększona szerokość panelu (szerokość nie zmienia się samoczynnie w trakcie pracy).

W kolejnym polu "Domyślne szerokości", użytkownik może samodzielnie zdefiniować szerokości panelu (standardową i rozwiniętą).


W ostatnim polu "Zakładki Towarzystwo" ustalamy ilość zakładek "Firmowych", grupujących produkty danego "Towarzystwa".

9.4 Panele

Ustawienia tło

W zakładce "Panele" ustalamy zachowanie programu mojeFundusze, podczas jego zamykania.

Mamy możliwość wyboru jednej z czterech opcji:
 • Zapamiętaj wszystkie otwarte panele - w przypadku wyboru tej opcji, program podczas zamykania, zapamięta wszystkie otwarte wykresy i podczas kolejnego uruchomienia, przywróci stan jaki był podczas zamykania.
 • Zapamiętaj tylko bieżący panel - wybór tej opcji spowoduje, że podczas zamykania programu, zapamiętany zostanie tylko aktualnie aktywny wykres. Jeżeli program podczas zamykania wyświetla więcej wykresów/paneli roboczych to przy kolejnym uruchomieniu zostanie przywrócony tylko jeden.
 • Pytaj czy zapamiętać otwarte panele - przy takiej konfiguracji, przy zamykaniu programu, za każdym razem zobaczymy pytanie co zrobić z aktualnie otwartymi wykresami
 • Nigdy nie zapamiętuj paneli - ustawienie tej opcji spowoduje, że podczas zamykania programu nie będą zapamiętane żadne wykresy/panele robocze, a ponowne jego otwarcie wyświetli jeden pusty panel roboczy.

9.5 Czcionki

Ustawienia tło

Zakładka, grupuje ustawienia wielkości czcionek wyświetlanych w programie.
Mamy tutaj do edycji trzy wartości. Wszystkie dotyczą legendy wykresu:
 • Wielkość czcionki legendy na wydrukach
 • Wielkość czcionki legendy przy eksporcie wykresów
 • Wielkość czcionki legendy na wykresach

9.6 Ustawienia Raportów

Ustawienia tło

Ostatnia zakładka dotyczy raportów PDF portfeli inwestycyjnych.
Pierwszą dostępną opcją jest włączenie / wyłączenie strony tytułowej w raporcie.
Druga opcja, służy do ustalenia loga wyświetlającego się na stronie tytułowej raportu portfela.
Aby ustawić wyświetlanie loga w raportach należy kliknąć opcję "Wczytaj logo, a następnie wybrać plik graficzny z logiem.

Ze względu na jakość wydruku, wskazane jest, aby plik graficzny miał rozdzielczość poziomą powyżej 1024px