loader

12.8.1 Manager produktów - definiowanie opłat za zarządzanie

Czynność tą wykonamy w pierwszej zakładce, czyli "Opłaty za zarządzanie"

Okno definiowania opłat

W pierwszej kolejności, musimy wyszukać fundusze, które dostępne są w wybranym produkcie.
W wybranej zakładce klikamy przycisk "Dodaj".
To powoduje otwarcie okna wyszukiwarki funduszy. W polu "Szukaj" wpisujemy fragment nazwy funduszu/nazwę Towarzystwa.
Dzięki temu, otrzymamy listę funduszy dostępnych w danym Towarzystwie.

Kolejno zaznaczamy fundusze, które chcemy dodać do naszego produktu.
Jeżeli chcemy oznaczyć kilka funduszy na raz, wystarczy przytrzymać podczas zaznaczania przycisk Ctrl na klawiaturze.

Zaznaczanie funduszy

Jeżeli produkt ma zmienną opłatę za zarządzanie, przykładowo w pierwszym roku - 1%, później 0%, to należy zaznaczyć opcję "Opłata zależna od długości inwestycji".
W zależności od ilości zmian w opłatach w przebiegu inwestycji, wybieramy odpowiednią wartość w polu "Ilość stawek opłat dla każdego z funduszy". W naszym przykładzie będzie to liczba 2, ponieważ mamy do ustalenia dwie stawki w pierwszym roku i druga w kolejnych latach.

Opłata zależna od długości inwestycji

Kiedy mamy już zaznaczone odpowiednie fundusze, klikamy opcję "Dodaj wybrane".
W naszej zakładce, wyświetli się lista dodanych funduszy. Jeżeli zaznaczyliśmy opcję "Opłata zależna od długości inwestycji" to każdy fundusz będzie wyświetlony w takiej ilości ile stawek opłat za zarządzanie chcemy zdefiniować.

Definiowanie opłat za zarządzanie

W powyższym przykładzie, każdy fundusz został dodany dwukrotnie.
W ten sposób, możemy zdefiniować zmienną opłatę za zarządzanie.
Dla przykładu zdefiniujemy opłatę za zarządzanie w wysokości 1%, pobieraną tylko i wyłącznie w pierwszym roku trwania inwestycji.
Aby ustalić opłatę dla danego funduszu, klikamy prawy przycisk myszy na wybranym funduszu i wybieramy opcję "Zmień opłatę".
W naszym przykładzie, zmieniamy opłatę za zarządzanie w pierwszym roku istnienia inwestycji, więc wybieramy pozycję, dla której Rok ma wartość "1".

Zmiana opłaty za zarządzanie

Operację powtarzamy dla wszystkich funduszy w wybranym roku trwania inwestycji.
W naszym przykładzie, opłata ma być pobierana tylko w pierwszym roku polisy, więc w drugim roku trwania inwestycji opłata musi zostać "wyzerowana".
Z tego powodu wszystkie fundusze w drugim roku muszą mieć wprowadzoną opłatę za zarządzanie w wysokości 0%.

Opłaty za zarządzanie, pierwszy rok
Opłaty za zarządzanie, drugi rok


W ten sposób utworzyliśmy prosty produkt ze zmienną opłatą za zarządzanie.
Aby sprawdzić poprawność jego działania, dodamy go do wybranego portfela.
Możemy to zrobić w oknie edycji portfela, w panelu po lewej stronie.

Wybór produktu w portfelu

Po przypisaniu produktu do portfela, możemy zamknąć jego edycję i spróbować wyświetlić jego przebieg na wykresie.

Przykład roczna opłata za zarządzanie

Kolejnym krokiem tworzenia produktu jest zdefiniowanie opłat administracyjnych.