loader

12.3 Operacja sprzedaży

Aby utworzyć nowe zlecenie zakupu należy w oknie edycji portfela wybrać opcję "Zlecenie zakupu"

Zlecenie sprzedaży

Tworzenie nowego zlecenia zakupu rozpoczynamy od wskazania daty zlecenia w polu "Wybierz datę sprzedaży waloru".

Data sprzedaży

Po wskazaniu wybranej daty w polu "Wybierz walor do sprzedania" wyświetla się aktualny na wskazany dzień stan portfela.
Na liście tej wskazujemy fundusz, który zamierzamy sprzedać

Wybór funduszu do zlecenia

Po wybraniu odpowiedniego funduszu pozostaje określenie wielkości transakcji w polu "Określ wartość sprzedaży".

Wartość transakcji sprzedaży

Okno określające wartość transakcji dzieli się na trzy części, pierwsze pole wskazuje wartość jednostki na dzień tworzonej transakcji.
Wartość tę można zmienić, jednak potrzeba zmiany wartości jednostki dotyczy głównie rynku akcji, gdzie wartość wyceny zmienia się w ciągu dnia.

Wartość jednostki

W kolejnym polu określamy wartość prowizji od operacji sprzedaży. To pole w większości przypadków również dotyczy rynku akcji, choć zdarzają się również fundusze, które pobierają prowizje od sprzedaży.

Prowizja od sprzedaży

Właściwą wartość sprzedaży określamy w ostatnim polu "Wartość sprzedaży"

Wartość sprzedaży

Tak jak w przypadku zlecenia zakupu tutaj również mamy możliwość wyboru sposobu naliczenia wielkości transakcji.
Może to być wartość:
  • kwotowa - wartość transakcji określam w wybranej walucie
  • procentowa - określamy procent ilości jednostek funduszu znajdujących się w portfelu.
  • jednostkowa - określamy liczbę sztuk jednostek, które mają zostać sprzedane


Określenie jednostki sprzedaży

W przypadku wyboru opcji procentowej (wybór domyślny), mamy do dyspozycji suwak ułatwiający określenie wartości sprzedaży.

Suwak określający procentową wartość sprzedaży

Definiowanie operacji sprzedaży kończymy wciskają przycisk "Sprzedaj".
Ostatnim krokiem jest potwierdzenie poprawności zlecenia.

Potwierdzenie

Potwierdzenie poprawności przenosi nas do okna z historią operacji, gdzie widnieje zdefiniowane przez nas zlecenie.

Historia operacji