loader

8.5 Menu Panel

Menu Panel

8.5.1 Wybierz kolor Panelu

Polecenie to otwiera okno w którym ustala się kolor tła wykresu (funkcja ta jest dostępna również w Ustawieniach programu).

8.5.2 Panel dwukolorowy

Funkcja ta przełącza tło wykresu na dwukolorowe (funkcja ta jest dostępna również w Ustawieniach programu).

8.5.3 Wybierz kolor siatki

Polecenie to otwiera okno w którym możemy wybrać kolory osi na wykresu, oraz opisów tych osi (funkcja ta jest dostępna również w Ustawieniach programu).

8.5.4 Kolor Standardowy

Przywraca domyślny kolor siatki oraz kolory tła wykresu (zarówno dla trybu „jednokolorowego” jak i „dwukolorowego”) – kolory domyślne są trwale zapisane w programie.

8.5.5 Panel nawigacyjny

Funkcja umożliwiająca zmianę szerokości Panelu nawigacyjnego (funkcja ta jest dostępna również w Ustawieniach programu).

Panel Nawigacyjny
Menu Panel - Panel nawigacyjny

8.5.5.1 Panel nawigacyjny - Zwinięty

Stała, standardowa szerokość panelu (szerokość nie zmienia się samoczynnie w trakcie pracy).

8.5.5.2 Panel nawigacyjny - Automatyczny

Szerokość panelu zmienia się automatycznie (między "standardową" a "rozwiniętą").
Zmiana szerokości panelu następuje w zależności od położenia kursora:
  • Gdy kursor znajduje w obszarze Panelu nawigacyjnego, wtedy panel automatycznie przyjmuje szerokość "rozwiniętą"
  • Gdy kursor znajduje się w pozostałym obszarze (menu górne, pasek przycisków lub obszar wykresu) - panel nawigacyjny powraca do szerokości "standardowej".

8.5.5.3 Panel nawigacyjny - Rozwinięty

Stała, zwiększona szerokość panelu (szerokość nie zmienia się samoczynnie w trakcie pracy).