loader

11. Strategie

Zakładka ta umożliwia stworzenie indywidualnych strategii inwestycyjnych, złożonych z dowolnych walorów dostępnych w programie mojeFundusze PRO. Strategia to inaczej alokacja procentowa poszczególnych aktywów w inwestycji.Główną część zakładki Strategie zajmuje lista sporządzonych strategii. Przy pierwszym uruchomieniu na liście tej znajdują się przykładowe strategie sporządzone przez nasz zespół.

Poniżej listy strategii znajduje się panel sterujący z szeregiem przyciskówPrzyciski służą do (kolejno od lewej)
  • Utwórz nową strategię - uruchamia okno edycji nowej strategii
  • Usuń strategię - trwale usuwa z programu wybraną strategię
  • Edycja strategii - otwiera zaznaczoną strategię do edycji
  • Zmień nazwę - otwiera okno dialogowe do zmiany nazwy wybranej strategii
  • Nowy folder - tworzy nowy folder, dzięki któremu można w wygodny sposób pogrupować strategie
  • Wyślij strategię jako plik programu - eksportuje wybraną strategię do nowej wiadomości email
  • Zapisz strategię do pliku - zapisuje wybraną strategię do pliku

Nie ma możliwości przywrócenia usuniętej strategii. Należy utworzyć ją od nowa.