loader

8.7 Menu Kopia Zapasowa

Menu Kopia zapasowa

Funkcje zgrupowane w tym menu, służą do zarządzania kopiami zapasowymi panel, portfeli, strategii oraz ulubionych. Menu zostało podzielone na dwie funkcje.

8.7.1 - Utwórz plik kopii

Przycisk służy do utworzenia kopii zapasowej, wszelkich danych wprowadzonych przez użytkownika w czasie pracy z programem mojeFundusze PRO.
Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie kolejno.

Kopia zapasowa - okno potwierdzające
Okno potwierdzające wykonanie kopii zapasowej

Po potwierdzeniu chęci utworzenia kopii zapasowej, wyświetla się okno służące do ustalenia hasła.

Kopia zapasowa - ustalanie hasła
Okno do ustalenia hasła do kopii zapasowej

Hasło do kopii zapasowej jest obowiązkowe.
Po ustaleniu hasła, pojawia się okno weryfikujące poprawność wpisanego hasła.

Kopia zapasowa - potwierdzenie hasła
Okno do potwierdzenia hasła do kopii zapasowej

Po poprawnym ustaleniu hasła otwiera się okno przeznaczone do wyboru pliku w jakim zostanie utworzona kopia.

Kopia zapasowa - plik kopii zapasowej
Okno do wskazania pliku tworzonej kopii zapasowej

Po kliknięciu przycisku "Zapisz" program utworzy kopię zapasową we wskazanym miejscu i wyświetl odpowiedni komunikat.

8.7.2 - Odtwórz kopię

Przycisk służy do odtworzenia z pliku kopii wszelkich danych wprowadzonych przez użytkownika w programie mojeFundusze PRO.

Uwaga, Operacja kasuje wszystkie panele, portfele, strategie i ulubione aktualnie zapisane w programie i zastępuje je danymi ze wskazanego pliku.

Kliknięcie przycisku "Odtwórz kopię" powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym nalezy wskazać plik kopii zapasowej.

Odtwarzanie kopii zapasowej - wskazywanie pliku kopii
Odtwarzanie kopii zapasowej - wskazywanie pliku kopii

Po wskazaniu pliku z kopią zapasową, program zapyta o hasło do pliku kopii

Odtwarzanie kopii zapasowej - hasło do pliku
Odtwarzanie kopii zapasowej - hasło do pliku

Po wprowadzeniu poprawnego hasła program przywraca wszelkie ustawienia zapisane we wskazanym pliku kopii i wyświetla stosowny komunikat.