loader

12.2 Operacja zakupu

Aby utworzyć nowe zlecenie zakupu należy w oknie edycji portfela wybrać opcję "Zlecenie zakupu"

Zlecenie zakupu

Po kliknięciu wybranego przycisku, otwiera się okno zlecenia zakupu.
Pierwszym krokiem w tworzeniu operacji zakupu jest wybór funduszu do zlecenia.
Aby wybrać fundusz, należy wpisać fragment (minimum 3 znaki) nazwy funduszu w polu "Szukaj".

Wyszukiwanie waloruPo wpisaniu fragmentu nazwy, pojawia się lista funduszy z nazwą pasującą do wyszukiwanej frazy.

Lista walorów

Możemy zawęzić listę wyników przez wybór grupy funduszy jaki jest poszukiwany.
Przykładowo, aby zawęzić listę funduszy do funduszy TFI klikamy w pole "Wszystkie" i wybieramy opcję "TFI"
Filtrowanie funduszy

Kiedy widzimy już poszukiwany fundusz, zaznaczamy go poprzez kliknięcie wskaźnikiem myszy, a następnie w oknie "Wybierz datę zakupu" wybieramy datę w jakiej zamierzamy dokonać operacji zakupu.

Definicja daty zakupu

Po wskazaniu daty zakupu, w polu "Określ wartość zakupu" pojawia się odpowiednia dla danego dnia wartość jednostki.

Wartość jednostki

Poniżej pola z wartością jednostki określamy prowizję jaką pobiera od nas dystrybutor jednostki.
Prowizję możemy określić kwotowo lub procentowo.
Do wyboru mamy także sposób rozliczenia prowizji, czyli określamy czy prowizja jest odejmowana od wskazanej kwoty inwestycji czy pobierana jest osobno.
W większości przypadków będzie to ten pierwszy wariant, czyli prowizja jest pobierana z inwestowanej kwoty, co znaczy, że należy zaznaczyć opcję "Odejmij prowizję od wartości inwestycji".

Wartość prowizji

Do ukończenia zlecenia zakupu pozostaje jeszcze określenie wartości inwestycji w polu "Wartość inwestycji"

Definicja wartości zlecenia

Domyślnym sposobem jest ustalenie kwoty pieniężnej dla danej inwestycji.
Możemy również skorzystać z opcji określenia ilości sztuk kupowanego funduszu (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku).
Trzecim wariantem jest określenie zlecenia procentowego, ale jest to wariant wykorzystywany wyłącznie do transferów funduszy.
Wartość procentowa dotyczy kwoty uzyskanej ze sprzedaży funduszy tego samego dnia dla którego tworzone jest zlecenie.
Sposób naliczenia wielkości inwestycji wybieramy w polu zaznaczonym na poniższym przykładzie.
Określenie wielkości zlecenia

Tworzenie zlecenia zakupu kończymy po przez kliknięcie przycisku "Zakup"
Ostatnim krokiem jest potwierdzenie poprawności tworzonego zlecenia.

Potwierdzenie zakupu

Potwierdzenie poprawności przenosi nas do okna z historią operacji, gdzie widnieje zdefiniowane przez nas zlecenie.

Historia operacji