loader

12.9 Analiza przebiegu inwestycji

Kiedy mamy już utworzony portfel naszej inwestycji możemy przystąpić do jego analizy.

Aby wyświetlić przebieg inwestycji, klikamy w wybrany portfel lewym klawiszem myszy.
W zależności od ustawień rodzaju przebiegu, program wyświetli przebieg stopy zwrotu inwestycji, bądź przebieg wartości inwestycji.

Stopa zwrotu portfela
Przebieg stopy zwrotu portfela
Przebieg wartości portfela Przebieg wartości portfela

Pod wykresem portfela domyślnie wyświetla się panel ze statystyka portfela.

Statystyka portfela

Powyższa tabela pozwala dokładniej przeanalizować swoją inwestycję.
Z tabeli możemy odczytać
 • aktualną alokacje portfela w poszczególne składowe / fundusze
 • zysk / stratę wypracowany przez poszczególne składowe portfela
 • aktualne wyceny składowych portfela
 • ostatnie zmiany wycen składowych portfela
 • datę ostatniej wyceny poszczególnych składników portfela
 • średnia cena cena zakupu składowych portfela
 • wartość pobranych opłat za zarządzanie
 • wartość pobranych opłat administracyjnych
 • całkowitą wartość portfela
 • całkowity zysk / stratę portfela
 • zainwestowana kwotę
 • gotówkę uzyskaną ze sprzedaży składowych, jeżeli gotówka nie była reinwestowana

Jeżeli zajdzie potrzeba dokładnej analizy historii portfela, to mamy możliwość wyświetlenia powyższej tabeli w dowolnym dniu trwania inwestycji.
W tym celu należy zaznaczyć pole "Pokazuj stan portfela dla aktualnej pozycji myszy".

Analiza składowej portfela

W celu dokładnej analizy jednego ze składników portfela, należy kliknąć wybraną składową w tabeli statystyk.
Spowoduje to narysowanie dodatkowego przebiegu, który reprezentuje inwestycje w wybrany walor.

Stan portfela dla aktualnej pozycji myszy

Po zaznaczeniu powyższej opcji, tabela będzie zmieniała się na bieżąco wraz z ruchem kursora myszy po wykresie.