loader

7.2 Panel nawigacyjny

Panel nawigacyjny znajduje się po lewej stronie ekranu.
Znajdują się na nim podstawowe elementy umożliwiające pracę z programem, oraz lista dostępnych inwestycji.
W zależności od wybranej zakładki na liście mogą wyświetlać się fundusze, akcje, indeksy, panele, strategie czy portfele.
Niektóre zakładki tj. na poniższym przykładzie TFI posiadają dodatkowe możliwości filtrowania. W tym wypadku mamy możliwość zawężenia listy funduszy w zależności od klasy aktywów w jakie inwestują, w jakiej walucie są wyceniane oraz uwzględniając fragment nazwy funduszu.

Panel nawigacyjny

7.2.1 Lista inwestycji

Główną część Panelu Nawigacyjnego zajmuje lista dostępnych inwestycji. Na przedstawionym powyżej przykładzie jest to lista funduszy inwestycyjnych.
W przypadku wybranej innej zakładki, może to być również lista portfeli, strategii czy zapisanych wykresów.
Pojedyncze kliknięcie lewym klawiszem myszy w dany fundusz powoduje jego wyświetlenie zgodnie z zadanymi parametrami
Powtórne kliknięcie w ten sam fundusz powoduje jego usunięcie z wykresu. Kliknięcie prawym klawiszem myszy w dany fundusz powoduje wyświetlenie menu podręcznego.

7.2.2 Menu podręczne

Menu podręczne
W zależności od aktualnie otwartej zakładki menu podręczne może zawierać następujące przyciski.

7.2.2.1 Dodaj do Ulubionych

Wybranie tej funkcji spowoduje dodanie wybranego funduszu do zakładki „Ulubione”.

7.2.2.2 Dodaj do Sygnałów

Wybranie tej opcji spowoduje dodanie funduszu do obserwowanych w zakładce Sygnały.

7.2.2.3 Karta funduszu online

Funkcja otwiera w przeglądarce internetowej aktualną kartę funduszu

7.2.2.4 KIID online

Przycisk otwiera w przeglądarce internetowej aktualne Kluczowe Informacje Dla Inwestora (KIID)

7.2.2.5 Ostatnie sprawozdanie

Funkcja powoduje otwarcie ostatniego sprawozdania funduszu

7.2.2.6 Zaznacz

Wybranie tej funkcji zwiększa grubości linii na wykresie ze "standardowej" na "zaznaczaną" (grubość "standardowa" i "zaznaczona" zdefiniowana jest w ustawieniach programu: Menu górne -> Plik -> Ustawienia -> Zakładka Linie) Umożliwia to "wyróżnienie" konkretnego przebiegu na tle pozostałych, np. podczas omawiania go z klientem.

7.2.2.7 Kolor

Funkcja ta otwiera okno umożliwiające zmianę koloru przebiegu danej inwestycji.

7.2.2.8 Struktura

Funkcja ta pokazuje strukturę modelową wybranej inwestycji w formie wykresu kołowego.

7.2.2.9 Zostaw tylko ten

Funkcja ta powoduje pozostawienie aktualnego przebiegu na wykresie – wszystkie pozostałe zostaną trwale usunięte.