loader

12.8.2 Manager produktów - definiowanie opłat administracyjnych

W przeciwieństwie do opłat za zarządzanie, najczęstszym sposobem naliczania opłat administracyjnych, są opłaty kwotowe, niezależne od posiadanych funduszy.
Naliczane są najczęściej z miesięczną częstotliwością, a pobierane poprzez proporcjonalne umorzenie jednostek funduszy w portfelu.

Opłaty administracyjne definiujemy w drugiej zakładce.

Panel opłat administracyjnych

Tak jak w przypadku opłat za zarządzanie, w przypadku opłat administracyjnych, możemy zdefiniować opłaty zmienne w czasie.
Aby dodać opłatę obowiązującą w danym roku trwania polisy, wybieramy odpowiedni Rok, oraz wysokość opłaty Wysokość opłaty miesięcznej pobieranej w złotówkach.
Po ustaleniu właściwej stawki, klikamy przycisk "Dodaj".


Dla przykładu wprowadźmy opłatę administracyjną w wysokości 10PLN/mieś, która będzie obowiązywała w pierwszym roku trwania polisy.
Tak jak to miało miejsce w przypadku opłat za zarządzanie musimy wprowadzić stawkę zerową w drugim roku inwestycji, tak aby wyzerować stawkę wprowadzoną w pierwszym roku trwania polisy.
Jeżeli stawka opłaty za zarządzanie zmienia się np. w dziesiątym roku obowiązywania polisy, to wystarczy wprowadzić stawkę dla pierwszego i dziesiątego roku inwestycji.

Rocznej opłata administracyjna

Po ustaleniu opłat administracyjnych, możemy sprawdzić poprawność ich naliczania
Aby sprawdzić poprawność działania, dodajemy zdefiniowany produkt do wybranego portfela.
Możemy to zrobić w oknie edycji portfela, w panelu po lewej stronie.

Wybór produktu w portfelu

Po przypisaniu produktu do portfela, możemy zamknąć jego edycję i spróbować wyświetlić jego przebieg na wykresie.

Przykład rocznej opłaty administracyjnej