loader

4.1 Podstawowa funkcja aktualizatora

Podstawową funkcją Aktualizatora, jest przeprowadzanie uaktualnień bazy danych programu mojeFundusze. Aktualizator co 2 godziny sprawdza czy na serwerze mojeFundusze.pl są dostępne nowsze dane; jeżeli będą nowsze dane, zostaną one pobrane.
Uaktualnienia przeprowadzane są automatycznie przez sieć internetową, w związku z tym niezbędne jest zapewnienie regularnego połączenia z siecią internetową komputera, na którym jest zainstalowany program.

Ikona Aktualizatora może zmieniać swój wygląd, w zależności od aktualnie realizowanego procesu:

  • trwa proces sprawdzenia, czy są dostępne nowsze dane do programu mojeFundusze
  • trwa proces sprawdzenia (i ew. aktualizacji) wiadomości listy dyskusyjnej
  • trwa proces aktualizacji danych do programu mojeFundusze
Po zakończonej aktualizacji, w prawym dolnym rogu ekranu wyświetlana jest informacja o jej zakresie:


  • ikona ta informuje o konieczności połączenia się z Internetem w celu aktualizacji danych, gdyż od ostatniej aktualizacji danych minęło więcej niż 14 dni
  • Ostatnią postacią ikony Aktualizatora jest symbol, który pojawia się, gdy wyłączona zostanie „Aktualizacja automatyczna” danych do programu lub program mojeFundusze został zablokowany z powodu wygaśnięcia licencji
  • symbol taki pojawia się, gdy wyłączona zostanie „Aktualizacja automatyczna” danych do programu lub program mojeFundusze został zablokowany z powodu wygaśnięcia licencji