loader

12.5 Koszty zarządzania

Koszty zarządzania dotyczą najczęściej polis inwestycyjnych, czyli produktów ubezpieczeniowych z możliwością inwestowania.
Fundusze inwestycyjne również pobierają opłaty za zarządzanie, jednak opłaty te wliczone są w jednostkę funduszu czyli nie są strącane bezpośrednio z naszego rachunku.

Jeżeli znamy opłatę za zarządzanie w swoim produkcie inwestycyjnym, możemy ją zdefiniować w portfelu, tak aby mieć jak najbardziej rzetelny monitoring swoich inwestycji.
Aby zdefiniować powyższe opłaty klikamy w przycisk "Koszty zarządzania" w panelu po lewej stronie edycji portfela.

Koszty zarządzania

Po prawej stronie wyświetli się nam lista wszystkich funduszy występujących w zleceniu.

Lista funduszy występujących w portfelu

Jeżeli w portfelu nie ma żadnych operacji Zakupu, powyższa lista będzie pusta.
Dla każdego z funduszy, możemy indywidualnie zdefiniować opłatę za zarządzanie.
Aby zdefiniować opłatę za zarządzanie, należy kliknąć prawym klawiszem myszy w wybrany fundusz i wybrać "Zmień opłatę"

Zmień opłatę za zarządzanie

Po ustaleniu opłaty za zarządzanie dla wszystkich funduszy, program będzie ją uwzględniał przy każdej symulacji.
Wyżej wymieniona opłata, będzie naliczana i strącana z inwestycji w każdą miesięcznicę polisy.

Przykładowa opłata za zarządzanie

Na przedstawionym przykładzie zaprezentowana jest inwestycja ze składką jednorazową i opłatą za zarządzanie na poziomie 1% dla wszystkich funduszy.
Fioletowe znaczniki wskazują daty w których strącona została opłata za zarządzanie. Po najechaniu kursorem myszy na wybrany znacznik, wyświetlają się nam szczegóły danej operacji.

W tabelce pod wykresem wyświetlona jest sumaryczna wartość wszystkich opłat za zarządzanie, pobranych w czasie trwania inwestycji.

W programie mojeFundusze istnieje także funkcjonalność "Manager produktów".
Manager, służy do definiowania różnych kosztów produktów inwestycyjnych (m.in opłat za zarządzanie) w celu wykorzystania ich w wielu portfelach.