loader

12.6 Koszty administracyjne

Koszty administracyjne dotyczą najczęściej polis i programów inwestycyjnych.
W większości przypadków, koszty administracyjne są stałą miesięczną opłatą, niezależną od wielkości aktywów.

Aby zdefiniować opłatę administracyjną dla danego portfela, należy kliknąć "Koszty administracyjne" w panelu po lewej stronie.

Koszty administracyjne

Po wybraniu wskazanej opcji, po prawej stronie, wyświetla się nam panel definiujący opłatę administracyjną.

Opłata administracyjna

W polu o nazwie "Wartość opłaty administracyjnej" ustalamy kwotowo wskazaną opłatę.

Ze względu na możliwość wystąpienia przesunięć czasowych w naliczaniu powyższej opłaty, w różnych produktach inwestycyjnych wprowadzona została dodatkowa pozycja "Data pierwszej opłaty".
Dzięki tej pozycji mamy możliwość ustalenia, w jakim dniu miesiąca zostanie naliczona pierwsza opłata administracyjna.

Ostatnia pozycja, ustawieniach opłat administracyjnych służy do ustalenia sposobu naliczania tej opłaty.
W przeważającej ilości przypadków opłata administracyjna będzie pobierana przez proporcjonalne umorzenie jednostek funduszy występujących w portfelu.
Opcja Obciążenie gotówkowe będzie miała zastosowanie w przypadku rachunków maklerskich i inwestycji w akcje.

Przykład portfela ze zdefiniowanymi opłatami administracyjnymi.

Przykład Opłaty administracyjne

Na powyższym przykładzie, przedstawiony jest portfel ze zdefiniowaną opłatą administracyjną na poziomie 8zł.
Data naliczenia pierwszej opłaty, ustalona jest na dzień 20 stycznia 2016 roku, czyli ok 2 tygodnie po rozpoczęciu inwestycji.
Różowe znaczniki wskazują dzień naliczenia opłaty administracyjnej.
Najechanie kursorem myszy na wybrany znacznik, powoduje wyświetlenie szczegółów operacji (na przykładzie oznaczone czerwoną ramką).
W podsumowaniu portfela pod wykresem, zaznaczona jest suma wszystkich opłat administracyjnych pobranych w okresie istnienia portfela.
W programie mojeFundusze istnieje także funkcjonalność "Manager produktów".
Manager, służy do definiowania różnych kosztów produktów inwestycyjnych (np. opłat administracyjnych) w celu wykorzystania ich w wielu portfelach.