loader

12.1 Tworzenie nowego portfela

Wszystkie operacje zarządzania portfelami wykonujemy w panelu po lewej stronie programu.
Aby rozpocząć tworzenie nowego portfela, należy w panelu po lewej stronie kliknąć przycisk z zielonym plusem.

Tworzenie nowego portfela

Po kliknięciu wskazanego przycisku pojawi się okno z pytaniem o nazwę portfela jaki chcemy utworzyć.

Tworzenie nowego portfela

Po wprowadzeniu nazwy portfela, otwiera się okno edycji, w którym zarządzamy całym tworzonym portfelem.

Okno edycji portfela


Kiedy mamy już utworzony portfel, możemy wedle potrzeby wprowadzić następujące operacje: