loader
Komunikat
Raport bieżący 70/2007
Swarzędz Meble S.A., zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2007 r. spośród swoich członków wybrała Pana Dariusza Sarnowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Swarzędz Meble S.A.
Ponadto Rada Nadzorcza na tym posiedzeniu ustaliła, iż Zarząd nowej kadencji będzie dwuosobowy i powołała do Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Włodzimierza Ehrenhalta ( dotychczasowego Prezesa ), a na Członka Zarządu Panią Małgorzatę Kwapulińską.
Pan Włodzimierz Ehrenhalt ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, a w latach 1979-1982 zajmował się pracą naukową i projektową na tym Wydziale. Następnie był Dyrektorem Fabryki Mebli ACARI oraz prowadził własną działalność gospodarczą. W latach 1991-2002 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółek Celt Sp. z o.o. i Celt S.A., a następnie Prezesa Zarządu Celt S.A. Obecnie jest właścicielem firmy Interprojekt, która prowadzi działalność w zakresie doradztwa gospodarczego i inwestycji. Od lipca 2005 r. byl Wiceprezesem Zarządu, a od stycznia 2006 r. Prezesem Zarządu Swarzędz Meble S.A.
Pani Małgorzata Kwapulińska posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończyła Wyższą Szkołę Informatyczno - Ekonomiczną w Warszawie, kierunek Handel Zagraniczny. Ponadto ukończyła szereg kursów i szkoleń z zakresu techniki sprzedaży, profesjonalnej obsługi klienta, negocjacji handlowych, rozwoju umiejętności handlowych i kierowania zespołem handlowym, organizowanych przez Centrum Kreowania Liderów S.A. oraz Europejskie Centrum Szkolenia. Posiada też doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu detalicznymi sieciami sprzedaży ( Deni Cler i Max mara ). W latach 1997 - 2000 pracowała jako handlowiec w Agencji Nieruchomości w Warszawie, następnie była menedżerem w firmie DCG Sp. z o.o. Od 2002 r. do 2006 r. p. M. Kwapulińska prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego. Od czerwca 2006 jest Dyrektorem Handlowym Swarzędz Meble S.A., gdzie nadzoruje oraz koordynuje sieć sprzedaży.
Pani Małgorzata Kwapulińska i Pan Włodzimierz Ehrenhalt nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Swarzędz Meble S.A., nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie są też członkami organu spółki kapitałowej ani członkami organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Ponadto Pani Małgorzata Kwapulińska i Pan Włodzimierz Ehrenhalt nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
kom espi abs/

pap