loader
Komunikat
Raport bieżący 13/2007
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2007 r. Rada Nadzorcza dokooptowała z dniem 18 kwietnia 2007 r. do swojego składu Pana Krzysztofa Trębaczkiewicza.
Poniżej Zarząd Banku podaje życiorys Pana Krzysztofa Trębaczkiewicza.
Krzysztof Trębaczkiewicz, lat 67, mgr prawa, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego.
Zawodowo zajmuje się doradztwem prawnym z zakresu prawa finansowego i bankowego. Zdał egzamin państwowy dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz odbył praktykę bankową we Francji.
Od 1985 r. zawodowo związany z bankowością. W latach 1985-1992 Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego. Następnie kontynuował karierę bankową w bankach komercyjnych.
W latach 1994-95 przewodniczący Rady Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie. Od 1995 r. do 1998 r. wiceprzewodniczący Rady Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu, a następnie członek Rady Nadzorczej Polskiego Kredyt Banku S.A.
Był również członkiem Rady Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz między innymi członkiem Rad Nadzorczych XII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast S.A., T.C. Dębica S.A. oraz Telekomunikacji Polskiej S.A.
Pan Krzysztof Trębaczkiewicz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności w Radzie Nadzorczej Kredyt Banku S.A..
Pan Krzysztof Trębaczkiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744).
kom espi abs/

pap