loader

Copernicus FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (w likwidacji)

WYCENA FUNDUSZUulubiony fundusz

Wycena z dnia 2014-09-02

95,51 PLN

STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień0.02%
miesiąc-2.81%
kwartał-1.48%
rok-24.16%
trzy lata-12.57%
FUNDUSZE POKREWNE
Copernicus FIO sub. Dłużnych Papierów Korporacyjnych (w likwidacji) - miesięczna stopa zwrotu
Nazwa funduszu Data Wycena Ost. Zm. 1M 3M 6M 12M 24M 36M