PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ | mojeFundusze.pl
Menu Funduszu
Fundusze według rodzaju
Pobierz notowania funduszy inwestycyjnychNotowania TFI
Pobierz notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowychNotowania UFK
Pobierz notowania OFENotowania OFE
Fundusze według firm
AEGON
ALLIANZ
Altus
Amplico
Amundi
Arka
ASPECTA
Aviva
AXA
BANKOWY
Benefia
BlackRock
BPH
BPS
Cardif
Caspar
COMPENSA
Copernicus
Credit Agricole
DOM
Eques
Fortis
Franklin Templeton
GENERALI
GERLING
Hestia
HSBC
IDEA
ING
INVESTORS
Investors
IPOPEMA
KBC TFI
Legg Mason
MILLENIUM
Noble
NORDEA
Novo
Open
Open Life
OPERA
PIONEER
PKO
POCZTYLION
Polbank
POLSAT
PZU
Quercus
Schroders
Skandia
SKARBIEC
SKOK
SUPERFUND
Union Investment
Uniqa
Warta
WIOF

PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ

WYCENA FUNDUSZU

Wycena z dnia 2015-11-26 wynosi :

160,24 PLN


STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień0.05%
miesiąc0.27%
kwartał2.94%
rok2.50%
trzy lata15.18%
pięć lat47.24%
od do prowizja [%]
049990.50
500099990.40
10000249990.35
25000499990.30
50000999990.20
1000002499990.15
25000000.10

OPIS
PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ 100% aktywów lokuje w bezpieczne dłużne papiery wartościowe, głównie gwarantowane przez Skarb Państwa.
Celem Funduszu jest ochrona realnej wartości środków finansowych zainwestowanych przez Uczestników. PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ Fundusz dąży do zapewnienia bezpiecznego stałego wzrostu jednostki uczestnictwa w horyzoncie czasowym dłuższym niż rok,

Profil inwestora

Fundusz jest dedykowany osobom, które:

* poszukują alternatywnego w stosunku do lokat bankowych instrumentu finansowego, który może zapewnić im ochronę oszczędności przed inflacją, przy jednoczesnym zachowaniu dużej płynności. Oznacza to, że Uczestnik funduszu może w dogodnej dla siebie chwili wycofać zainwestowane pieniądze w całości lub w części, bez opłat i utraty należnych do tej chwili zysków.
* wolą unikać podwyższonego ryzyka, jakie wiąże się
np. z inwestowanie w fundusze akcyjne,
* zainteresowane są inwestycjami w Obligacje i bony skarbowe. Fundusz, z uwagi na wielkość zaangażowanych aktywów, znacznie taniej niż klient indywidualny nabywa wszelkie instrumenty finansowe.