#
Fundusze według rodzaju
Pobierz notowania funduszy inwestycyjnychNotowania TFI
Pobierz notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowychNotowania UFK
Pobierz notowania OFENotowania OFE
Fundusze według firm
AEGON
ALLIANZ
Altus
Amundi
Arka
ASPECTA
Aviva
AXA
Benefia
BlackRock
BNP
BPH
BPS
Cardif
Caspar
COMPENSA
Copernicus
Credit Agricole
Eques
Franklin Templeton
GENERALI
Hestia
HSBC
Investors
IPOPEMA
KBC TFI
Legg Mason
MetLife
MILLENIUM
MM Prime
NN
Noble
Novo
Open
Open Life
OPERA
PIONEER
PKO
Polbank
PZU
Quercus
Schroders
Skandia
SKARBIEC
SKOK
SUPERFUND
Union Investment
Uniqa
Warta
WIOF

Generali UFK Portfel Zagraniczny Nieruchomości

WYCENA FUNDUSZU

Wycena z dnia 2016-12-02 wynosi :

7,47 PLN


STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień-0.58%
miesiąc0.73%
kwartał-7.25%
rok-3.66%
trzy lata13.88%
pięć lat24.95%

INNE FUNDUSZE TEJ FIRMY
1. Generali IKE Agresywny
2. Generali IKE Mieszany
3. Generali IKE Obligacji
4. Generali mBank Agresywny
5. Generali mBank Mieszany
6. Generali mBank Obligacji
7. Generali UFK Agresywny
8. Generali UFK Gwarantowany
9. Generali UFK Lokacyjny
10. Generali UFK Mieszany
11. Generali UFK Obligacji
12. Generali UFK Specjalistyczny
13. Generali UFK Strategia Agresywna
14. Generali UFK Strategia Mieszana
15. Generali UFK Zrównoważony Skarbiec
16. Generali UFK Agresywny Plus
17. Generali UFK Arka BZWBK Akcji
18. Generali UFK Arka BZWBK Obligacji Skarbowych
19. Generali UFK Arka BZWBK Zrównoważony
20. Generali UFK Investor Akcji Dużych Spółek
21. Generali UFK Investor Obligacji
22. Generali UFK Investor Płynna Lokata
23. Generali UFK Grupowy
24. Generali UFK Grupowy Agresywny
25. Generali UFK Grupowy Agresywny A
26. Generali UFK Grupowy Agresywny B
27. Generali UFK Grupowy Agresywny C
28. Generali UFK Grupowy Mieszany
29. Generali UFK Grupowy Mieszany A
30. Generali UFK Grupowy Mieszany B
31. Generali UFK Grupowy Mieszany C
32. Generali UFK Grupowy Obligacji
33. Generali UFK Grupowy Obligacji A
34. Generali UFK Grupowy Obligacji C
35. Generali UFK Zabezpieczenia Emerytalnego (Grupowy)
36. Generali UFK Gwarantowany Plus
37. Generali UFK NN Akcji
38. Generali UFK NN Stabilnego Wzrostu
39. Generali UFK NN Zrównoważony
40. Generali UFK Korporacyjny Agresywny A
41. Generali UFK Korporacyjny Agresywny B
42. Generali UFK Korporacyjny Grupowy A
43. Generali UFK Korporacyjny Grupowy B
44. Generali UFK Korporacyjny Mieszany A
45. Generali UFK Korporacyjny Mieszany B
46. Generali UFK Legg Mason Akcji
47. Generali UFK Legg Mason Pieniężny
48. Generali UFK Legg Mason Strateg
49. Generali UFK Michelin
50. Generali UFK Mieszany Plus
51. Generali UFK Obligacji Plus
52. Generali UFK Portfel Polski Akcyjny
53. Generali UFK Portfel Polski Specjalistyczny
54. Generali UFK Portfel Polski Zrównoważony
55. Generali UFK Portfel Zagraniczny Cztery strony świata Akcyjny
56. Generali UFK Portfel Zagraniczny Nieruchomości
57. Generali UFK Portfel Zagraniczny Surowcowy
58. Generali UFK Novo Akcji
59. Generali UFK Novo Obligacji Przedsiębiorstw
60. Generali UFK Novo Stabilnego Wzrostu
61. Generali UFK Skarbiec Akcja
62. Generali UFK BlackRock Asian Dragon Fund
63. Generali UFK BlackRock New Energy Fund
64. Generali UFK BlackRock World Gold Fund
65. Generali UFK East Capital Eastern European Fund
66. Generali UFK PARVEST Equity Turkey
67. Generali UFK BNP Paribas L1 OBAM Equity World
68. Generali UFK Franklin India Fund
69. Generali UFK HSBC BRIC Markets Equity
70. Generali UFK HSBC Global Emerging Markets Equity
71. Generali UFK JP Morgan Middle East Equity Fund
72. Generali UFK JP Morgan Pacific Equity Fund
73. Generali UFK JP Morgan US Dynamic Fund
74. Generali UFK Noble Akcji
75. Generali UFK Noble Mieszany
76. Generali UFK Templeton Global Total Return Fund
77. Generali UFK Templeton Latin America Fund
78. Generali UFK UniKorona Akcji
79. Generali UFK UniKorona Zrównoważony
80. Generali UFK Porftel db Dynamiczny
81. Generali UFK Porftel db Stabilny
82. Generali UFK Porftel db Zrównoważony
83. Generali UFK Franklin MENA Fund
84. Generali UFK Portfel Aktywnej Alokacji
85. Generali UFK Portfel Dynamiczny
86. Generali UFK Portfel Zasobów Naturalnych
87. Generali UFK Schroder AS Commodity Fund
88. Generali UFK Schroder ISF Greater China
89. Generali UFK Zabezpieczenia Emerytalnego
90. Generali UFK Grupowy Obligacji B
91. Generali UFK Zabezpieczenia Emerytalnego C
92. Generali UFK Alior Aktywnej Selekcji
93. Generali UFK Alior Short Equity
94. Generali UFK HSBC Asia ex Japan Equity Smaller Companies
95. Generali UFK Schroder US Small&Mid-Cap Equity A1 Hedged
96. Generali UFK BlackRock World Mining Fund (EUR hedged)
97. Generali UFK db Emerytura - Dynamiczna
98. Generali UFK db Emerytura - Stabilna
99. Generali UFK db Emerytura - Stałe 2012
100. Generali UFK db Emerytura - Stałe 2013
101. Generali UFK db Emerytura - Zmienne
102. Generali UFK db Emerytura - Zrównoważona
103. Generali UFK db Fund Dynamiczny
104. Generali UFK db Fund Globalny Zrównoważony
105. Generali UFK db Fund Instrumentów Dłużnych
106. Generali UFK Fidelity Emerging Markets Fund (EUR)
107. Generali UFK Fidelity European Smaller Companies Fund (EUR)
108. Generali UFK Fidelity Global Real Asset Securities Fund (EUR hedged)
109. Generali UFK Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged)
110. Generali UFK Global Absolute Return Fund
111. Generali UFK Ipopema Obligacji
112. Generali UFK Ipopema Short Equity
113. Generali UFK JPMorgan Greater China Fund (USD)
114. Generali UFK Noble Akcji Małych i Średnich Spółek
115. Generali UFK Portfel Cyklu Koniunkturalnego
116. Generali UFK CEE Commodity Fund (PLN hedged)
117. Generali UFK CEE Corporate Bonds Fund (PLN hedged)
118. Generali UFK Quercus Agresywny
119. Generali UFK Skarbiec Lokacyjny
120. Generali UFK Templeton Asian Smaller Companies (USD)
121. Generali UFK Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged)
122. Generali UFK Templeton Global Bond Fund (PLN hedged)
123. Generali UFK UniLokata
124. Generali UFK UniObligacje Aktywny
125. Generali UFK JPMorgan Highbridge US STEEP Fund (PLN hedged)
126. Generali UFK db Emerytura - Stałe 2014
127. Generali UFK Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
128. Generali UFK Aviva Investors Polskich Akcji
129. Generali UFK Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
130. Generali UFK Aviva Investors Zrównoważony
131. Generali UFK BPH Akcji
132. Generali UFK BPH Akcji Dynamicznych Spółek
133. Generali UFK BPH Globalny Żywności i Surowców
134. Generali UFK BPH Obligacji 1
135. Generali UFK BPH Obligacji 2
136. Generali UFK BPH Selektywny
137. Generali UFK BPH Stabilnego Wzrostu
138. Generali UFK BPH Zrównoważony
139. Generali UFK Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN hedged)
140. Generali UFK NN Ameryki Łacińskiej
141. Generali UFK NN Europejski Spółek Dywidendowych
142. Generali UFK NN Globalny Długu Korporacyjnego
143. Generali UFK NN Globalny Spółek Dywidendowych
144. Generali UFK NN Japonia
145. Generali UFK JPMorgan Global Strategic Bond (PLN hedged)
146. Generali UFK JPMorgan Turkey Equity Fund (EUR)
147. Generali UFK KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
148. Generali UFK KBC Akcyjny
149. Generali UFK KBC Aktywny
150. Generali UFK KBC Stabilny
151. Generali UFK Noble Stabilnego Wzrostu Plus
152. Generali UFK Quercus Gold
153. Generali UFK Quercus Selektywny
154. Generali UFK Quercus short
155. Generali UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych
156. Generali UFK Templeton Asian Growth Fund (PLN hedged)
157. Generali UFK UniAkcje Dywidendowy
158. REZERWOWY
159. Generali UFK UniObligacje Nowa Europa
160. Generali UFK Portfel Cykliczny
161. Generali UFK Portfel Dynamiczny PLUS
162. Generali UFK Portfel Konserwatywny
163. Generali UFK Portfel Stabilnego Wzrostu
164. Generali UFK Alior Papierów Dłużnych
165. Generali UFK Alior Stabilnych Spółek
166. Generali UFK Generali Emerging Europe Fund (PLN hedged)
167. Generali UFK Generali Global Brands Fund (PLN hedged)
168. Generali UFK Generali New Economies Fund (PLN hedged)
169. Generali UFK Investor Ameryka Łacińska
170. Generali UFK Investor Gold Otwarty
171. Generali UFK Investor Zrównoważony
172. Generali UFK Ipopema Akcji
173. Generali UFK Millennium Dynamicznych Spółek
174. Generali UFK Portfel Aktywnej Selekcji
175. Generali UFK Fidelity America Fund (EUR)
176. Generali UFK JPMorgan Global Healthcare Fund (PLN hedged)
177. Generali UFK JPMorgan Global Macro Opportunities Fund (EUR)
178. Generali UFK KBC Obligacji Korporacyjnych