#
Fundusze według rodzaju
Pobierz notowania funduszy inwestycyjnychNotowania TFI
Pobierz notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowychNotowania UFK
Pobierz notowania OFENotowania OFE
Fundusze według firm
AEGON
ALLIANZ
Altus
Amundi
Arka
ASPECTA
Aviva
AXA
Benefia
BlackRock
BNP
BPH
BPS
Cardif
Caspar
COMPENSA
Copernicus
Credit Agricole
Eques
Franklin Templeton
GENERALI
Hestia
HSBC
Investors
IPOPEMA
KBC TFI
Legg Mason
MetLife
MILLENIUM
MM Prime
NN
Noble
Novo
Open
Open Life
OPERA
PIONEER
PKO
Polbank
PZU
Quercus
Schroders
Skandia
SKARBIEC
SKOK
SUPERFUND
Union Investment
Uniqa
Warta
WIOF

Allianz Prosperita Strategia Zrównoważona

WYCENA FUNDUSZU

Wycena z dnia 2016-10-24 wynosi :

9,43 PLN


STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień0.00%
miesiąc-0.89%
kwartał1.06%
rok-5.35%
trzy lata-14.36%
pięć lat-6.61%

INNE FUNDUSZE TEJ FIRMY
1. Allianz UFK Aktywnej Alokacji
2. Allianz UFK Dynamiczny
3. Allianz UFK Gwarantowany
4. Allianz UFK Obligacji
5. Allianz UFK Stabilnego Wzrostu
6. Allianz IKE Portfel Międzynarodowy Akcyjny
7. Allianz IKE Portfel Międzynarodowy Obligacyjny
8. Allianz IKE Portfel Międzynarodowy Stabilny
9. Allianz IKE Portfel Międzynarodowy Zrównoważony
10. Allianz IKE Portfel Międzynarodowy Zrównoważony o Wyższym Ryzyku
11. Allianz IKE Portfel Obligacyjny o Niskim Ryzyku
12. Allianz Prosperita Strategia Aktywna
13. Allianz Prosperita Strategia Azjatycka
14. Allianz Prosperita Strategia Konserwatywna
15. Allianz Prosperita Strategia Międzynarodowa
16. Allianz Prosperita Strategia Zrównoważona
17. Allianz UFK Akcji Plus
18. Allianz UFK Budownictwo 2012
19. Allianz UFK Małych i Średnich Spółek
20. Allianz Bonus Climate+ I
21. Allianz Bonus Climate+ II
22. Allianz Bonus Climate+ III
23. Allianz Bonus Himalaya
24. Allianz Bonus Rosja kontra Europa
25. Allianz Bonus Speedway I
26. Allianz UFK Indeks 1
27. Allianz UFK Indeks 2
28. Allianz UFK Polskich Obligacji Skarbowych
29. Allianz UFK Selektywny
30. Allianz Inwestycja na Plus Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki
31. Allianz Inwestycja na Plus Strategii MultiObligacyjnych
32. Allianz Inwestycja na Plus Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu
33. Allianz Inwestycja na Plus Zabezpieczony - Europy Wschodniej
34. Allianz Inwestycja na Plus Zabezpieczony - Rynku Polskiego
35. Allianz UFK Pieniężny
36. Allianz UFK Total Return
37. Allianz UFK Akcji Globalnych
38. Allianz UFK Energetyczny
39. Allianz UFK Obligacji Globalnych
40. Allianz UFK - Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych
41. Allianz UFK - Aviva Obligacji Dynamiczny
42. Allianz UFK - Aviva Małych Spółek
43. Allianz UFK - Aviva Nowoczesnych Technologii
44. Allianz UFK - Aviva Polskich Akcji
45. Allianz UFK - Aviva Stabilnego Inwestowania
46. Allianz UFK - Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN)
47. Allianz UFK - Templeton Asian Growth Fund (PLN)
48. Allianz UFK - Templeton BRIC Fund (PLN)
49. Allianz UFK - Templeton Global Bond Fund (PLN)
50. Allianz UFK - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged)
51. Allianz UFK - Templeton Global Total Return Fund (PLN)
52. Allianz UFK - NN Akcji
53. Allianz UFK - NN Obligacji
54. Allianz UFK - NN Stabilnego Wzrostu
55. Allianz UFK - NN Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości
56. Allianz UFK - NN Globalny Długu Korporacyjnego
57. Allianz UFK - NN Selektywny
58. Allianz UFK - NN Środkowoeuropejski Sektora Finansowego
59. Allianz UFK - NN Europejski Spółek Dywidendowych
60. Allianz UFK - NN Dynamiczny Globalnej Alokacji
61. Allianz UFK - NN Globalny Spółek Dywidendowych
62. Allianz UFK - NN Japonia
63. Allianz UFK - Investor Akcji Dużych Spółek
64. Allianz UFK - Investor Akcji
65. Allianz UFK - Investor Ameryka Łacińska
66. Allianz UFK - Investor BRIC
67. Allianz UFK - Investor Gold Otwarty
68. Allianz UFK - Investor Indie i Chiny
69. Allianz UFK - Investor Turcja
70. Allianz UFK - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących
71. Allianz UFK - Investor Top 25 Małych Spółek
72. Allianz UFK - Investor Zrównoważony
73. Allianz UFK - Ipopema Agresywny
74. Allianz UFK - Ipopema Makro Alokacji
75. Allianz UFK - Legg Mason Akcji
76. Allianz UFK - Legg Mason Obligacji
77. Allianz UFK - Legg Mason Pieniężny
78. Allianz UFK - Legg Mason Strateg
79. Allianz UFK - Noble Funds Akcji
80. Allianz UFK - Noble Funds Akcji Małych i Średnich Spółek
81. Allianz UFK - Noble Funds Global Return
82. Allianz UFK - Noble Funds Stabilnego Wzrostu Plus
83. Allianz UFK - Noble Funds Mieszany
84. Allianz UFK - Pioneer Akcji Europejskich
85. Allianz UFK - Pioneer Akcji Polskich
86. Allianz UFK - Pioneer Dynamicznych Spółek
87. Allianz UFK - Pioneer Akcji Rynków Wschodzących
88. Allianz UFK - Pioneer Obligacji Strategicznych
89. Allianz UFK - Pioneer Surowców i Energii
90. Allianz UFK - Pioneer Obligacji Plus
91. Allianz UFK - Pioneer Pieniężny
92. Allianz UFK - Pioneer Pieniężny Plus
93. Allianz UFK - Pioneer Stabilnego Inwestowania
94. Allianz UFK - PKO Akcji Nowa Europa
95. Allianz UFK - PKO Obligacji Długoterminowych
96. Allianz UFK - PKO Stabilnego Wzrostu Plus
97. Allianz UFK - PKO Zrównoważony Plus
98. Allianz UFK - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
99. Allianz UFK - PZU Energia Medycyna Ekologia
100. Allianz UFK - PZU Akcji KRAKOWIAK
101. Allianz UFK - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
102. Allianz UFK - PZU Akcji Spółek Dywidendowych
103. Allianz UFK - PZU Zrównoważony
104. Allianz UFK - Quercus Agresywny
105. Allianz UFK - Quercus Turcja
106. Allianz UFK - Quercus Gold lev
107. Allianz UFK - Quercus lev
108. Allianz UFK - Quercus Ochrony Kapitału
109. Allianz UFK - Quercus Rosja
110. Allianz UFK - Quercus Selektywny
111. Allianz UFK - Quercus short
112. Allianz UFK - Quercus Stabilny
113. Allianz UFK - Schroder Asian Convertible Bond (PLN Hedged)
114. Allianz UFK - Schroder EURO Equity (PLN Hedged)
115. Allianz UFK - Schroder Frontier Markets Equity (PLN Hedged)
116. Allianz UFK - Schroder Global High Income Bond Hedged (PLN)
117. Allianz UFK - Schroder Global Diversified Growth (PLN Hedged)
118. Allianz UFK - Skarbiec-Akcja
119. Allianz UFK - Skarbiec-Kasa
120. Allianz UFK - Skarbiec-Małych i Średnich Spółek
121. Allianz UFK - Skarbiec-Market Neutral
122. Allianz UFK - Skarbiec-Lokacyjny
123. Allianz UFK - Skarbiec-Spółek Wzrostowych
124. Allianz UFK - UniAkcje Małych i Średnich Spółek
125. Allianz UFK - UniAkcje Wzrostu
126. Allianz UFK - UniKorona Akcje
127. Allianz UFK - UniKorona Obligacje
128. Allianz UFK - UniKorona Pieniężny
129. Allianz UFK - UniKorona Zrównoważony
130. Allianz UFK - UniLokata
131. Allianz UFK - UniObligacje Nowa Europa
132. Allianz UFK - UniStabilny Wzrost
133. Allianz UFK - UniAkcje Nowa Europa
134. Allianz UFK - Allianz Akcji
135. Allianz UFK - Allianz Obligacji Plus
136. Allianz UFK - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
137. Allianz UFK - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
138. Allianz UFK - Altus Akcji
139. Allianz UFK - Altus Aktywnego Zarządzania
140. Allianz UFK - NN Depozytowy
141. Allianz UFK - NN Spółek Dywidendowych USA
142. Allianz UFK - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
143. Allianz UFK - Allianz Aktywnej Alokacji
144. Allianz UFK - Allianz Pieniężny
145. Allianz UFK - Allianz Selektywny
146. Allianz UFK - Allianz Stabilnego Wzrostu
147. Allianz UFK - NN Akcji Środkowoeuropejskich
148. Allianz UFK - NN Obligacji Rynków Wschodzących
149. Allianz UFK - Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged)
150. Allianz UFK - Franklin Natural Resources Fund (PLN Hedged)
151. Allianz UFK - Investor Akcji Spółek Wzrostowych
152. Allianz UFK - Investor Gotówkowy
153. Allianz UFK - Investor Obligacji Korporacyjnych
154. Allianz UFK - Investor Płynna Lokata
155. Allianz UFK - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
156. Allianz UFK - JPM Emerging Markets Opportunities (PLN)
157. Allianz UFK - JPM Global Healthcare (PLN hedged)
158. Allianz UFK - JPM Global Strategic Bond (PLN hedged)
159. Allianz UFK - NN Nowej Azji
160. Allianz UFK - NN Średnich i Małych Spółek
161. Allianz UFK - NN Stabilny Globalnej Alokacji
162. Allianz UFK - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja
163. Allianz UFK - Pioneer Akcji Amerykańskich
164. Allianz UFK - Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
165. Allianz UFK - Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu
166. Allianz UFK - Pioneer Gotówkowy
167. Allianz UFK - Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
168. Allianz UFK - Pioneer Strategii Globalnej
169. Allianz UFK - Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
170. Allianz UFK - PKO Stabilnego Wzrostu
171. Allianz UFK - PKO Zrównoważony
172. Allianz UFK - PZU Dłużny Rynków Wschodzących
173. Allianz UFK - PZU FIO Sejf+
174. Allianz UFK - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
175. Allianz UFK - Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged)
176. Allianz UFK - Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged)
177. Allianz UFK - Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
178. Allianz UFK - Skarbiec III Filar
179. Allianz UFK - Skarbiec Market Opportunities
180. Allianz UFK - Skarbiec Obligacja
181. Allianz UFK - Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
182. Allianz UFK - Skarbiec Rynków Wschodzących
183. Allianz UFK - Skarbiec Top Brands
184. Allianz UFK - Templeton Latin America Fund (PLN)
185. Allianz UFK - UniAkcje Daleki Wschód
186. Allianz UFK - UniAkcje Dywidendowy
187. Allianz UFK - UniObligacje Aktywny
188. Allianz UFK - UniObligacje Zamienne
189. Allianz Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych UFK
190. Allianz Millenium Master I UFK
191. Allianz Millenium Master II UFK
192. Allianz Millenium Master III UFK
193. Allianz Millenium Master IV UFK
194. Allianz Millenium Master V UFK
195. Allianz Millenium Master VI UFK
196. Allianz Millenium Master VII UFK
197. Allianz Portfel Akcji Rynków Wschodzących UFK
198. Allianz Portfel Aktywnej Alokacji UFK
199. Allianz Portfel Dynamiczny UFK
200. Allianz Portfel Obligacji Zagranicznych UFK
201. Allianz Portfel Obniżonego Ryzyka UFK
202. Allianz Portfel Stabilnego Wzrostu UFK
203. Allianz Portfel Strategicznej Alokacji UFK