PKO FIO sub. Zrównoważony | mojeFundusze.pl
Menu Funduszu
Fundusze według rodzaju
Pobierz notowania funduszy inwestycyjnychNotowania TFI
Pobierz notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowychNotowania UFK
Pobierz notowania OFENotowania OFE
Fundusze według firm
AEGON
ALLIANZ
Altus
Amundi
Arka
ASPECTA
Aviva
AXA
Benefia
BlackRock
BNP
BPH
BPS
Cardif
Caspar
COMPENSA
Copernicus
Credit Agricole
Eques
Franklin Templeton
GENERALI
Hestia
HSBC
Investors
IPOPEMA
KBC TFI
Legg Mason
MetLife
MILLENIUM
MM Prime
NN
Noble
Novo
Open
Open Life
OPERA
PIONEER
PKO
Polbank
PZU
Quercus
Schroders
Skandia
SKARBIEC
SKOK
SUPERFUND
Union Investment
Uniqa
Warta
WIOF

PKO FIO sub. Zrównoważony

WYCENA FUNDUSZU

Wycena z dnia 2017-02-21 wynosi :

138,70 PLN


STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień0.73%
miesi±c4.11%
kwartał10.18%
rok14.18%
trzy lata9.78%
pięć lat25.37%
od do prowizja [%]
024994.00
25000999993.00
1000002999991.00
3000009999990.60
100000000.20

OPIS
Całkowita warto¶ć lokat Subfunduszu w instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji nie może być wyższa niż 70% Warto¶ci Aktywów Netto. Całkowita warto¶ć lokat Subfunduszu w instrumenty dłużne, depozyty oraz papiery warto¶ciowe, co do których istnieje zobowi±zanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back) nie moż e być niższa niż 30% Warto¶ci Aktywów Netto. Dokonuj±c lokat w instrumenty dłużne Subfundusz inwestuje w instrumenty skarbowe, instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne podmioty. Przedmiotem lokat Subfunduszu mog± być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

INNE FUNDUSZE TEJ FIRMY
1. PKO Akcji FIO
2. PKO FIO sub. Akcji Małych i ¦rednich Spółek
3. PKO FIO sub. Akcji Nowa Europa
4. PKO FIO sub. Akcji Plus
5. PKO ¦FW SFIO Akcji Rynku Amerykańskiego
6. PKO ¦FW SFIO Akcji Rynku Amerykańskiego (USD)
7. PKO ¦FW SFIO Ochrony Kapitału 100
8. PKO ¦FW SFIO Ochrony Kapitału 100 (d. Akcji Rynku Europejskiego) (EUR)
9. PKO ¦FW SFIO Akcji Rynku Japońskiego
10. PKO ¦FW SFIO Akcji Rynku Japońskiego (JPY)
11. PKO ¦FW SFIO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
12. PKO ¦FW SFIO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (JPY)
13. PKO ¦FW SFIO Akcji Rynków Wschodz±cych
14. PKO Obligacji FIO
15. PKO FIO sub. Obligacji Długoterminowych
16. PKO FIO sub. Papierów Dłużnych Plus
17. PKO ¦FW SFIO Papierów Dłużnych CHF
18. PKO ¦FW SFIO Papierów Dłużnych CHF (CHF)
19. PKO ¦FW SFIO Złota
20. PKO ¦FW SFIO Papierów Dłużnych EURO (EUR)
21. PKO ¦FW SFIO Papierów Dłużnych GBP
22. PKO ¦FW SFIO Papierów Dłużnych GBP (GBP)
23. PKO ¦FW SFIO Papierów Dłużnych USD
24. PKO ¦FW SFIO Papierów Dłużnych USD (USD)
25. PKO FIO sub. Rynku Pieniężnego
26. PKO FIO sub. Skarbowy
27. PKO FIO sub. Stabilnego Wzrostu
28. PKO FIO sub. Stabilnego Wzrostu Plus
29. PKO FIO sub. Strategicznej Alokacji
30. PKO FIO sub. Zrównoważony
31. PKO FIO sub. Zrównoważony Plus
32. PKO FIO sub. Technologii i Innowacji Globalny
33. PKO FIO sub. Dóbr Luksusowych Globalny
34. PKO FIO sub. Infrastruktury i Budownictwa Globalny
35. PKO FIO sub. Surowców Globalny
36. PKO FIO sub. Akcji Małych i ¦rednich Spółek Plus
37. PKO FIO sub. Skarbowy Plus
38. PKO SFIO sub. Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
39. PKO SFIO sub. Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
40. PKO SFIO sub. Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
41. PKO SFIO sub. Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
42. PKO SFIO sub. Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
43. PKO Płynno¶ciowy SFIO
44. PKO Globalnej Makroekonomii FIZ AN
45. PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ AN
46. PKO FIO sub. Akcji II
47. PKO FIO sub. Akcji Rynku Europejskiego
48. PKO FIO sub. Akcji Rynków Wschodz±cych
49. PKO FIO sub. Akcji Rynku Amerykańskiego
50. PKO FIO sub. Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
51. PKO FIO sub. Akcji Rynku Japońskiego
52. PKO FIO sub. Akcji Rynku Złota
53. PKO FIO sub. Papierów Dłużnych USD
54. PKO FIO sub. Akcji Dywidendowych Globalny
55. PKO FIO sub. Medycyny i Demografii Globalny