NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | mojeFundusze.pl
Menu Funduszu
Fundusze według rodzaju
Pobierz notowania funduszy inwestycyjnychNotowania TFI
Pobierz notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowychNotowania UFK
Pobierz notowania OFENotowania OFE
Fundusze według firm
AEGON
ALLIANZ
Altus
Amundi
Arka
ASPECTA
Aviva
AXA
Benefia
BlackRock
BNP
BPH
BPS
Cardif
Caspar
COMPENSA
Copernicus
Credit Agricole
Eques
Franklin Templeton
GENERALI
Hestia
HSBC
Investors
IPOPEMA
KBC TFI
Legg Mason
MetLife
MILLENIUM
MM Prime
NN
Noble
Novo
Open
Open Life
OPERA
PIONEER
PKO
Polbank
PZU
Quercus
Schroders
Skandia
SKARBIEC
SKOK
SUPERFUND
Union Investment
Uniqa
Warta
WIOF

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

WYCENA FUNDUSZU

Wycena z dnia 2017-02-21 wynosi :

173,19 PLN


STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień0.17%
miesiąc0.58%
kwartał4.06%
rok21.55%
trzy lata9.89%
pięć lat38.70%

OPIS
Fundusz realizuje cel inwstycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego NN (L) Global High Yield wyodrębnionego w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). NN (L) Global High Yield zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktywów) w obligacje wysokodochodowe emitowane w dowolnym miejscu na świecie przez spółki, na których ciąży ryzyko zdolności do pełnej realizacji zobowiązań (co wyjaśnia przyczynę wyższej dochodowości: w celu skompensowania takiego ryzyka, spółka z niższym ratingiem oferuje obligacje o wysokiej dochodowości, dla rynków instrumentów wysokodochodowych ratingi kształtują się na poziomie od BB+ do CCC).

INNE FUNDUSZE TEJ FIRMY
1. NN Akcji FIO
2. NN Średnich i Małych Spółek FIO
3. NN Chiny i Indie USD FIO
4. NN Rosja EUR FIO
5. NN SFIO Akcji 2
6. NN Subfundusz Akcji Plus
7. NN Selektywny FIO
8. NN Środkowoeuropejski Sektora Finansowego FIO
9. NN Subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus (PLN)
10. NN Obligacji FIO
11. NN SFIO Obligacji 2
12. NN Subfundusz Obligacji Plus
13. NN Gotówkowy FIO
14. NN Subfundusz Gotówkowy Plus
15. NN Stabilnego Wzrostu FIO
16. NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus
17. NN Zrównoważony FIO
18. NN Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości FIO
19. NN Subfundusz Zrównoważony Plus
20. NN Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Defensywnych (przejety przez s. Sektorów. Wzrostowych)
21. NN Akcji Środkowoeuropejskich FIO
22. NN Lokacyjny Plus FIO
23. NN (L) Ameryki Łacińskiej
24. NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
25. NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
26. NN (L) Japonia
27. NN (L) Nowej Azji
28. NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
29. NN (L) Sektora Biotechnologii (przejęty przez sub. globalnych możliwości)
30. NN (L) Sektora Energii
31. NN (L) Sektora Farmacji i Usług Medycznych (przejęty przez sub. globalnych możliwości)
32. NN (L) Sktora Użyteczności Publicznej (przejęty przez sub. globalnych możliwości)
33. NN (L) Sektora Żywnościowego (przejęty przez sub. globalnych możliwości)
34. NN (L) Spółek Dywidendowych USA
35. NN VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodzących
36. NN VIP Zrównoważony Funduszy Globalnych
37. NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
38. NN (L) Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (WL)
39. NN Rosja PLN FIO
40. NN (L) Depozytowy
41. NN Chiny i Indie PLN FIO
42. NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji
43. NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)
44. NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji
45. NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji
46. NN Pakiet Dynamiczny SFIO
47. NN Pakiet Umiarkowany SFIO
48. NN Pakiet Ostrożny SFIO
49. NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (EUR)
50. NN Perspektywa 2020 SFIO
51. NN Perspektywa 2025 SFIO
52. NN Perspektywa 2030 SFIO
53. NN Perspektywa 2035 SFIO
54. NN Perspektywa 2040 SFIO
55. NN Perspektywa 2045 SFIO