Investor FIO sub. Akcji Spółek Dywidendowych | mojeFundusze.pl
Menu Funduszu
Fundusze według rodzaju
Pobierz notowania funduszy inwestycyjnychNotowania TFI
Pobierz notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowychNotowania UFK
Pobierz notowania OFENotowania OFE
Fundusze według firm
AEGON
ALLIANZ
Altus
Amundi
Arka
ASPECTA
Aviva
AXA
Benefia
BlackRock
BNP
BPH
BPS
Cardif
Caspar
COMPENSA
Copernicus
Credit Agricole
Eques
Franklin Templeton
GENERALI
Hestia
HSBC
Investors
IPOPEMA
KBC TFI
Legg Mason
MetLife
MILLENIUM
MM Prime
NN
Noble
Novo
Open
Open Life
OPERA
PIONEER
PKO
Polbank
PZU
Quercus
Schroders
Skandia
SKARBIEC
SKOK
SUPERFUND
Union Investment
Uniqa
Warta
WIOF

Investor FIO sub. Akcji Spółek Dywidendowych

WYCENA FUNDUSZU

Wycena z dnia 2017-02-21 wynosi :

395,65 PLN


STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień1.60%
miesiąc6.48%
kwartał18.56%
rok22.41%
trzy lata0.92%
pięć lat17.55%
od do prowizja [%]
024995.00
250099994.00
10000249993.50
25000999992.50
1000004999991.50
50000019999990.75
200000000.50

OPIS
Profil inwestora Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów poszukujących okazji inwestycyjnych o potencjalnie wysokich stopach zwrotu. Jednocześnie są oni w stanie zaakceptować straty wynikające z dużej zmienności rynkowej instrumentów finansowych oraz ryzyka kredytowego ponoszonego w procesie inwestycyjnym. Polityka inwestycyjna Od 70% do 100% wartości aktywów lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje polskich emitentów. Fundusz inwestuje w akcje dużych spółek. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz ryzyka inwestycyjnego funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym DWS Polska FIO Akcji.

INNE FUNDUSZE TEJ FIRMY
1. DWS Polska FIO Top 50 Europa (PLN)
2. DWS Polska FIO Top 50 Europa (EUR)
3. Investor FIO sub. Akcji Spółek Dywidendowych
4. Investor FIO sub. Akcji
5. Investor FIO sub. Top 25 Małych Spółek
6. Investor FIO sub. Top 50 Małych i Średnich Spółek
7. Investor FIO sub. Obligacji
8. DWS Polska SFIO Euroobligacji (EUR)
9. DWS Polska SFIO Euroobligacji (PLN)
10. DWS Polska FIO Konwergencji
11. DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus
12. Investor FIO sub. Płynna Lokata
13. DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus
14. Investor FIO sub. Zabezpieczenia Emerytalnego
15. Investor FIO sub. Zrównoważony
16. Investor SFIO sub. BRIC
17. Investor SFIO sub. Nowych Technologii
18. Investor SFIO sub. Nieruchomości i Budownictwa
19. Investor SFIO sub. Zmian Klimatycznych
20. DWS Parasol SFIO Zrównoważony Sektora Finanse i Konsumpcja
21. Investor SFIO sub. Gotówkowy
22. Investor SFIO sub. Niemcy
23. Investor SFIO sub. Ameryka Łacińska
24. DWS Parasol SFIO Euroobligacji
25. DWS Parasol SFIO Europa
26. Investor SFIO sub. Gold Otwarty
27. Investor SFIO sub. Indie i Chiny
28. Investor SFIO sub. Rosja
29. Investor SFIO sub. Turcja
30. Investor SFIO sub. Zrównoważony Rynków Wschodzących
31. Investor SFIO sub. Akcji Rynków Wschodzących
32. Investor SFIO sub. Akcji Spółek Wzrostowych
33. Investor SFIO sub. Bezpiecznego Wzrostu
34. Investor SFIO sub. Obligacji Korporacyjnych
35. Investor SFIO sub. Obligacji Rynków Wschodzących Plus