AXA BlackRock Latin American | mojeFundusze.pl
Menu Funduszu
Fundusze według rodzaju
Pobierz notowania funduszy inwestycyjnychNotowania TFI
Pobierz notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowychNotowania UFK
Pobierz notowania OFENotowania OFE
Fundusze według firm
AEGON
ALLIANZ
Altus
Amundi
Arka
ASPECTA
Aviva
AXA
Benefia
BlackRock
BNP
BPH
BPS
Cardif
Caspar
COMPENSA
Copernicus
Credit Agricole
Eques
Franklin Templeton
GENERALI
Hestia
HSBC
Investors
IPOPEMA
KBC TFI
Legg Mason
MetLife
MILLENIUM
MM Prime
NN
Noble
Novo
Open
Open Life
OPERA
PIONEER
PKO
Polbank
PZU
Quercus
Schroders
Skandia
SKARBIEC
SKOK
SUPERFUND
Union Investment
Uniqa
Warta
WIOF

AXA BlackRock Latin American

WYCENA FUNDUSZU

Wycena z dnia 2014-12-10 wynosi :

205,19 PLN


STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień-0.70%
miesiąc-8.23%
kwartał-16.07%
rok0.67%
trzy lata-20.05%
pięć lat-11.54%

INNE FUNDUSZE TEJ FIRMY
1. AXA Arka BZ WBK Akcji
2. AXA Arka BZ WBK Zrównoważony
3. AXA Investor Akcji Dużych Spółek
4. AXA Investor Obligacji
5. AXA DWS Top 50 Europa
6. AXA Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus
7. AXA Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
8. AXA Investor Zrównoważony
9. AXA NN Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus
10. AXA NN Selektywny
11. AXA NN Środkowoeuropejski Sektora Finansowego
12. AXA Legg Mason Akcji
13. AXA Legg Mason Strateg
14. AXA Noble Fund Akcji
15. AXA Noble Fund Mieszany
16. AXA Pioneer Akcji Amerykańskich
17. AXA Pioneer Akcji Polskich
18. AXA Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
19. AXA PKO Akcji
20. AXA PKO Akcji Nowa Europa
21. AXA PKO Stabilnego Wzrostu
22. AXA PKO Subfundusz Japońskiego Rynku Akcji
23. AXA PKO Zrównoważony
24. AXA Portfel Akcji
25. AXA Portfel Stabilnego Wzrostu
26. AXA Portfel Zrównoważony
27. AXA Skarbiec Akcja
28. AXA Skarbiec III Filar
29. AXA Skarbiec Obligacja
30. AXA Skarbiec Ochrony Kapitału
31. AXA Skarbiec Spółek Wzrostowych
32. AXA Skarbiec Waga
33. AXA UFK Aktywnego Inwestowania
34. AXA UFK Bezpiecznego Inwestowania
35. AXA UFK Mieszany
36. AXA UFK Optymalnego Inwestowania
37. AXA UFK Akcji
38. AXA UFK Rynku Pieniężnego
39. AXA UFK Stabilnego Wzrostu
40. AXA UFK Wspólnego Zabezpieczenia
41. AXA UniAktywna Alokacja (95%)
42. AXA UniGlobal
43. AXA UniKorona Akcje
44. AXA UniKorona Zrównoważony
45. AXA UniBezpieczna Alokacja
46. AXA Europe Emerging
47. AXA Europe Small Cap
48. AXA Euro Relative Value
49. AXA Optimal Income
50. AXA Talents
51. AXA UFK Aktywny Portfel Funduszy
52. AXA BlackRock Latin American
53. AXA BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond
54. AXA BlackRock New Energy
55. AXA BlackRock World Gold
56. AXA BlackRock World Mining
57. AXA Europe Real Estate Securities
58. AXA HSBC Adventurous Portfolio
59. AXA HSBC Balanced Portfolio
60. AXA HSBC BRIC Markets Equity
61. AXA HSBC Cautious Portfolio
62. AXA HSBC Climate Change
63. AXA HSBC Global Emerging Markets Equity
64. AXA HSBC Indian Equity
65. AXA JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity
66. AXA JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral
67. AXA Templeton Asian Growth
68. AXA Templeton Global Bond (USD)
69. AXA Akcji
70. AXA Akcji Dużych Spółek
71. AXA Obligacji Korporacyjnych
72. AXA Selective Equity
73. AXA Idea Akcji
74. AXA Idea Obligacji
75. AXA Idea Surowce Plus
76. AXA Lokacyjny
77. AXA Noble Fund Africa and Frontier
78. AXA Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
79. AXA Noble Fund Global Return
80. AXA Noble Fund Timingowy
81. AXA Obligacji
82. AXA Quercus Agresywny
83. AXA Quercus Selektywny
84. AXA Stabilnego Wzrostu
85. AXA Superfund Trend Bis Powiązany
86. AXA UniAkcje Małych i Średnich Spółek
87. AXA Cyklu Koniunkturalnego
88. AXA Emerging Markets
89. AXA Investor Gold Otwarty
90. AXA PKO Skarbowy
91. AXA Templeton Global Bond (PLN)
92. AXA UniKorona Pieniężny
93. AXA BPH Globalny Żywności i Surowców
94. AXA Idea Premium
95. AXA Idea Zmiennego Zaangażowania
96. AXA Quercus lev
97. AXA UniWIBID
98. AXA Templeton Asian Growth (PLN)
99. AXA Arka BZ WBK Akcji Rosyjskich
100. AXA Arka BZ WBK Akcji Tureckich
101. AXA BlackRock Global Equity Income
102. AXA Caspar Akcji Polskich
103. AXA Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa
104. AXA Fidelity Global Real Asset Securities
105. AXA Global
106. AXA Ipopema Agresywny
107. AXA Ipopema Makro Alokacji
108. AXA Open Finance Akcji
109. AXA Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek
110. AXA Open Finance Aktywnej Alokacji
111. AXA Open Finance Obligacji
112. AXA PKO Obligacji Długoterminowych
113. AXA Portfel Selektywny
114. AXA Templeton BRIC
115. AXA Templeton Frontier Markets
116. AXA Templeton Latin America
117. AXA US Corporate Bonds
118. AXA Equity Central Europe
119. AXA Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN)
120. AXA Franklin U.S. Opportunities (PLN)
121. AXA NN (L) Europejskich Spółek Dywidendowych
122. AXA NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
123. AXA NN (L) Japonia
124. AXA NN (L) Spółek Dywidendowych USA
125. AXA Investor Akcji
126. AXA Investor Płynna Lokata
127. AXA Investor TOP 25 Małych Spółek
128. AXA Investor Turcja
129. AXA Ipopema Małych i Średnich Spółek
130. AXA Legg Mason Pieniężny
131. AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
132. AXA Skarbiec Lokacyjny
133. AXA Templeton Global Total Return (PLN)
134. AXA UniAkcje Wzrostu
135. AXA JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska
136. AXA JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska
137. AXA JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska
138. AXA JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska
139. AXA AllianceBernstein Global High Yield
140. AXA BlackRock Emerging Markets Bond
141. AXA BlackRock Japan Flexible Equity
142. AXA AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio
143. AXA Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
144. AXA Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
145. AXA Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
146. AXA Noble Fund Obligacji
147. AXA Novo Papierów Dłużnych
148. AXA Portfel Cyklu Koniunkturalnego
149. AXA Schroder Greater China
150. AXA Skarbiec-Obligacja Instrumentów Dłużnych
151. AXA Skarbiec-Rynków Surowcowych
152. AXA MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych
153. AXA Altus Aktywnego Zarządzania
154. AXA Akcji Spółek Dywidendowych
155. AXA Ipopema Akcji
156. AXA Ipopema Makro Alokacji
157. AXA Ipopema Małych i Średnich Spółek
158. AXA KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
159. AXA KBC Akcyjny
160. AXA KBC Gamma
161. AXA Legg Mason Akcji
162. AXA MetLife Akcji Średnich Spółek
163. AXA NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
164. AXA PKO Akcji Plus
165. AXA Portfel Bezpieczny
166. AXA UniAkcje Dywidendowy