loader

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A

WYCENA FUNDUSZUulubiony fundusz

Wycena z dnia 2017-10-19

178,37 PLN

STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień-0.08%
miesiąc0.56%
kwartał1.21%
rok5.48%
trzy lata11.87%
pięć lat27.46%
Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwstycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego NN (L) Global High Yield wyodrębnionego w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). NN (L) Global High Yield zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktywów) w obligacje wysokodochodowe emitowane w dowolnym miejscu na świecie przez spółki, na których ciąży ryzyko zdolności do pełnej realizacji zobowiązań (co wyjaśnia przyczynę wyższej dochodowości: w celu skompensowania takiego ryzyka, spółka z niższym ratingiem oferuje obligacje o wysokiej dochodowości, dla rynków instrumentów wysokodochodowych ratingi kształtują się na poziomie od BB+ do CCC).

FUNDUSZE POKREWNE
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego - miesięczna stopa zwrotu
Nazwa funduszu Data Wycena Ost. Zm. 1M 3M 6M 12M 24M 36M