loader

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A

WYCENA FUNDUSZUulubiony fundusz

Wycena z dnia 2017-05-19

174,79 PLN

STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień0.15%
miesiąc0.71%
kwartał1.14%
rok12.10%
trzy lata8.88%
pięć lat38.27%
Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwstycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego NN (L) Global High Yield wyodrębnionego w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). NN (L) Global High Yield zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktywów) w obligacje wysokodochodowe emitowane w dowolnym miejscu na świecie przez spółki, na których ciąży ryzyko zdolności do pełnej realizacji zobowiązań (co wyjaśnia przyczynę wyższej dochodowości: w celu skompensowania takiego ryzyka, spółka z niższym ratingiem oferuje obligacje o wysokiej dochodowości, dla rynków instrumentów wysokodochodowych ratingi kształtują się na poziomie od BB+ do CCC).

FUNDUSZE POKREWNE
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego - miesięczna stopa zwrotu
Nazwa funduszu Data Wycena Ost. Zm. 1M 3M 6M 12M 24M 36M