#
Fundusze według rodzaju
Pobierz notowania funduszy inwestycyjnychNotowania TFI
Pobierz notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowychNotowania UFK
Pobierz notowania OFENotowania OFE
Fundusze według firm
AEGON
ALLIANZ
Altus
Amundi
Arka
ASPECTA
Aviva
AXA
Benefia
BlackRock
BNP
BPH
BPS
Cardif
Caspar
COMPENSA
Copernicus
Credit Agricole
DOM
Eques
Franklin Templeton
GENERALI
Hestia
HSBC
Investors
IPOPEMA
KBC TFI
Legg Mason
MetLife
MILLENIUM
MM Prime
NN
Noble
Novo
Open
Open Life
OPERA
PIONEER
PKO
Polbank
PZU
Quercus
Schroders
Skandia
SKARBIEC
SKOK
SUPERFUND
Union Investment
Uniqa
Warta
WIOF

Allianz Prosperita Strategia Zrównoważona

WYCENA FUNDUSZU

Wycena z dnia 2016-08-23 wynosi :

9,44 PLN


STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień-0.43%
miesiąc1.12%
kwartał2.05%
rok-7.23%
trzy lata-10.74%
pięć lat-8.16%

INNE FUNDUSZE TEJ FIRMY
1. Allianz UFK Aktywnej Alokacji
2. Allianz UFK Dynamiczny
3. Allianz UFK Gwarantowany
4. Allianz UFK Obligacji
5. Allianz UFK Stabilnego Wzrostu
6. Allianz Prosperita Strategia Aktywna
7. Allianz Prosperita Strategia Azjatycka
8. Allianz Prosperita Strategia Konserwatywna
9. Allianz Prosperita Strategia Międzynarodowa
10. Allianz Prosperita Strategia Zrównoważona
11. Allianz UFK Akcji Plus
12. Allianz UFK Małych i Średnich Spółek
13. Allianz Bonus Rosja kontra Europa
14. Allianz Bonus Speedway I
15. Allianz UFK Indeks 1
16. Allianz UFK Indeks 2
17. Allianz UFK Polskich Obligacji Skarbowych
18. Allianz UFK Selektywny
19. Allianz Inwestycja na Plus Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki
20. Allianz Inwestycja na Plus Strategii MultiObligacyjnych
21. Allianz Inwestycja na Plus Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu
22. Allianz Inwestycja na Plus Zabezpieczony - Europy Wschodniej
23. Allianz Inwestycja na Plus Zabezpieczony - Rynku Polskiego
24. Allianz UFK Pieniężny
25. Allianz UFK Total Return
26. Allianz UFK Akcji Globalnych
27. Allianz UFK Energetyczny
28. Allianz UFK Obligacji Globalnych
29. Allianz UFK - Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych
30. Allianz UFK - Aviva Obligacji Dynamiczny
31. Allianz UFK - Aviva Małych Spółek
32. Allianz UFK - Aviva Nowoczesnych Technologii
33. Allianz UFK - Aviva Polskich Akcji
34. Allianz UFK - Aviva Stabilnego Inwestowania
35. Allianz UFK - Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN)
36. Allianz UFK - Templeton Asian Growth Fund (PLN)
37. Allianz UFK - Templeton BRIC Fund (PLN)
38. Allianz UFK - Templeton Global Bond Fund (PLN)
39. Allianz UFK - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged)
40. Allianz UFK - Templeton Global Total Return Fund (PLN)
41. Allianz UFK - NN Akcji
42. Allianz UFK - NN Obligacji
43. Allianz UFK - NN Stabilnego Wzrostu
44. Allianz UFK - NN Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości
45. Allianz UFK - NN Globalny Długu Korporacyjnego
46. Allianz UFK - NN Selektywny
47. Allianz UFK - NN Środkowoeuropejski Sektora Finansowego
48. Allianz UFK - NN Europejski Spółek Dywidendowych
49. Allianz UFK - NN Dynamiczny Globalnej Alokacji
50. Allianz UFK - NN Globalny Spółek Dywidendowych
51. Allianz UFK - NN Japonia
52. Allianz UFK - Investor Akcji Dużych Spółek
53. Allianz UFK - Investor Akcji
54. Allianz UFK - Investor Ameryka Łacińska
55. Allianz UFK - Investor BRIC
56. Allianz UFK - Investor Gold Otwarty
57. Allianz UFK - Investor Indie i Chiny
58. Allianz UFK - Investor Turcja
59. Allianz UFK - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących
60. Allianz UFK - Investor Top 25 Małych Spółek
61. Allianz UFK - Investor Zrównoważony
62. Allianz UFK - Ipopema Agresywny
63. Allianz UFK - Ipopema Makro Alokacji
64. Allianz UFK - Legg Mason Akcji
65. Allianz UFK - Legg Mason Obligacji
66. Allianz UFK - Legg Mason Pieniężny
67. Allianz UFK - Legg Mason Strateg
68. Allianz UFK - Noble Funds Akcji
69. Allianz UFK - Noble Funds Akcji Małych i Średnich Spółek
70. Allianz UFK - Noble Funds Global Return
71. Allianz UFK - Noble Funds Stabilnego Wzrostu Plus
72. Allianz UFK - Noble Funds Mieszany
73. Allianz UFK - Pioneer Akcji Europejskich
74. Allianz UFK - Pioneer Akcji Polskich
75. Allianz UFK - Pioneer Dynamicznych Spółek
76. Allianz UFK - Pioneer Akcji Rynków Wschodzących
77. Allianz UFK - Pioneer Obligacji Strategicznych
78. Allianz UFK - Pioneer Surowców i Energii
79. Allianz UFK - Pioneer Obligacji Plus
80. Allianz UFK - Pioneer Pieniężny
81. Allianz UFK - Pioneer Pieniężny Plus
82. Allianz UFK - Pioneer Stabilnego Inwestowania
83. Allianz UFK - PKO Akcji Nowa Europa
84. Allianz UFK - PKO Obligacji Długoterminowych
85. Allianz UFK - PKO Stabilnego Wzrostu Plus
86. Allianz UFK - PKO Zrównoważony Plus
87. Allianz UFK - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
88. Allianz UFK - PZU Energia Medycyna Ekologia
89. Allianz UFK - PZU Akcji KRAKOWIAK
90. Allianz UFK - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
91. Allianz UFK - PZU Akcji Spółek Dywidendowych
92. Allianz UFK - PZU Zrównoważony
93. Allianz UFK - Quercus Agresywny
94. Allianz UFK - Quercus Turcja
95. Allianz UFK - Quercus Gold lev
96. Allianz UFK - Quercus lev
97. Allianz UFK - Quercus Ochrony Kapitału
98. Allianz UFK - Quercus Rosja
99. Allianz UFK - Quercus Selektywny
100. Allianz UFK - Quercus short
101. Allianz UFK - Quercus Stabilny
102. Allianz UFK - Schroder Asian Convertible Bond (PLN Hedged)
103. Allianz UFK - Schroder EURO Equity (PLN Hedged)
104. Allianz UFK - Schroder Frontier Markets Equity (PLN Hedged)
105. Allianz UFK - Schroder Global High Income Bond Hedged (PLN)
106. Allianz UFK - Schroder Global Diversified Growth (PLN Hedged)
107. Allianz UFK - Skarbiec-Akcja
108. Allianz UFK - Skarbiec-Kasa
109. Allianz UFK - Skarbiec-Małych i Średnich Spółek
110. Allianz UFK - Skarbiec-Market Neutral
111. Allianz UFK - Skarbiec-Lokacyjny
112. Allianz UFK - Skarbiec-Spółek Wzrostowych
113. Allianz UFK - UniAkcje Małych i Średnich Spółek
114. Allianz UFK - UniAkcje Wzrostu
115. Allianz UFK - UniKorona Akcje
116. Allianz UFK - UniKorona Obligacje
117. Allianz UFK - UniKorona Pieniężny
118. Allianz UFK - UniKorona Zrównoważony
119. Allianz UFK - UniLokata
120. Allianz UFK - UniObligacje Nowa Europa
121. Allianz UFK - UniStabilny Wzrost
122. Allianz UFK - UniAkcje Nowa Europa
123. Allianz UFK - Allianz Akcji
124. Allianz UFK - Allianz Obligacji Plus
125. Allianz UFK - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
126. Allianz UFK - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
127. Allianz UFK - Altus Akcji
128. Allianz UFK - Altus Aktywnego Zarządzania
129. Allianz UFK - NN Depozytowy
130. Allianz UFK - NN Spółek Dywidendowych USA
131. Allianz UFK - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
132. Allianz UFK - Allianz Aktywnej Alokacji
133. Allianz UFK - Allianz Pieniężny
134. Allianz UFK - Allianz Selektywny
135. Allianz UFK - Allianz Stabilnego Wzrostu
136. Allianz UFK - NN Akcji Środkowoeuropejskich
137. Allianz UFK - NN Obligacji Rynków Wschodzących
138. Allianz UFK - Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged)
139. Allianz UFK - Franklin Natural Resources Fund (PLN Hedged)
140. Allianz UFK - Investor Akcji Spółek Wzrostowych
141. Allianz UFK - Investor Gotówkowy
142. Allianz UFK - Investor Obligacji Korporacyjnych
143. Allianz UFK - Investor Płynna Lokata
144. Allianz UFK - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
145. Allianz UFK - JPM Emerging Markets Opportunities (PLN)
146. Allianz UFK - JPM Global Healthcare (PLN hedged)
147. Allianz UFK - JPM Global Strategic Bond (PLN hedged)
148. Allianz UFK - NN Nowej Azji
149. Allianz UFK - NN Średnich i Małych Spółek
150. Allianz UFK - NN Stabilny Globalnej Alokacji
151. Allianz UFK - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja
152. Allianz UFK - Pioneer Akcji Amerykańskich
153. Allianz UFK - Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
154. Allianz UFK - Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu
155. Allianz UFK - Pioneer Gotówkowy
156. Allianz UFK - Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
157. Allianz UFK - Pioneer Strategii Globalnej
158. Allianz UFK - Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
159. Allianz UFK - PKO Stabilnego Wzrostu
160. Allianz UFK - PKO Zrównoważony
161. Allianz UFK - PZU Dłużny Rynków Wschodzących
162. Allianz UFK - PZU FIO Sejf+
163. Allianz UFK - PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
164. Allianz UFK - Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged)
165. Allianz UFK - Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged)
166. Allianz UFK - Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
167. Allianz UFK - Skarbiec III Filar
168. Allianz UFK - Skarbiec Market Opportunities
169. Allianz UFK - Skarbiec Obligacja
170. Allianz UFK - Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN)
171. Allianz UFK - Skarbiec Rynków Wschodzących
172. Allianz UFK - Skarbiec Top Brands
173. Allianz UFK - Templeton Latin America Fund (PLN)
174. Allianz UFK - UniAkcje Daleki Wschód
175. Allianz UFK - UniAkcje Dywidendowy
176. Allianz UFK - UniObligacje Aktywny
177. Allianz UFK - UniObligacje Zamienne
178. Allianz Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych UFK
179. Allianz Millenium Master I UFK
180. Allianz Millenium Master II UFK
181. Allianz Millenium Master III UFK
182. Allianz Millenium Master IV UFK
183. Allianz Millenium Master V UFK
184. Allianz Millenium Master VI UFK
185. Allianz Millenium Master VII UFK
186. Allianz Portfel Akcji Rynków Wschodzących UFK
187. Allianz Portfel Aktywnej Alokacji UFK
188. Allianz Portfel Dynamiczny UFK
189. Allianz Portfel Obligacji Zagranicznych UFK
190. Allianz Portfel Obniżonego Ryzyka UFK
191. Allianz Portfel Stabilnego Wzrostu UFK
192. Allianz Portfel Strategicznej Alokacji UFK