#
Fundusze według rodzaju
Pobierz notowania funduszy inwestycyjnychNotowania TFI
Pobierz notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowychNotowania UFK
Pobierz notowania OFENotowania OFE
Fundusze według firm
AEGON
ALLIANZ
Altus
Amundi
Arka
ASPECTA
Aviva
AXA
Benefia
BlackRock
BNP
BPH
BPS
Cardif
Caspar
COMPENSA
Copernicus
Credit Agricole
DOM
Eques
Franklin Templeton
GENERALI
Hestia
HSBC
INVESTORS
Investors
IPOPEMA
KBC TFI
Legg Mason
MetLife
MILLENIUM
MM Prime
NN
Noble
Novo
Open
Open Life
OPERA
PIONEER
PKO
Polbank
PZU
Quercus
Schroders
Skandia
SKARBIEC
SKOK
SUPERFUND
Union Investment
Uniqa
Warta
WIOF

Allianz Prosperita Strategia Zrównoważona

WYCENA FUNDUSZU

Wycena z dnia 2016-02-05 wynosi :

9,01 PLN


STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień-0.19%
miesiąc-5.23%
kwartał-9.29%
rok-14.31%
trzy lata-12.86%
pięć lat-30.90%

INNE FUNDUSZE TEJ FIRMY
1. Allianz UFK Aktywnej Alokacji
2. Allianz UFK Dynamiczny
3. Allianz UFK Gwarantowany
4. Allianz UFK Obligacji
5. Allianz UFK Stabilnego Wzrostu
6. Allianz IKE Portfel Międzynarodowy Akcyjny
7. Allianz IKE Portfel Międzynarodowy Obligacyjny
8. Allianz IKE Portfel Międzynarodowy Stabilny
9. Allianz IKE Portfel Międzynarodowy Zrównoważony
10. Allianz IKE Portfel Międzynarodowy Zrównoważony o Wyższym Ryzyku
11. Allianz IKE Portfel Obligacyjny o Niskim Ryzyku
12. Allianz Prosperita Strategia Aktywna
13. Allianz Prosperita Strategia Azjatycka
14. Allianz Prosperita Strategia Konserwatywna
15. Allianz Prosperita Strategia Międzynarodowa
16. Allianz Prosperita Strategia Zrównoważona
17. Allianz UFK Akcji Plus
18. Allianz UFK Budownictwo 2012
19. Allianz UFK Małych i Średnich Spółek
20. Allianz Bonus Climate+ I
21. Allianz Bonus Climate+ II
22. Allianz Bonus Climate+ III
23. Allianz Bonus Himalaya
24. Allianz Bonus Rosja kontra Europa
25. Allianz Bonus Speedway I
26. Allianz UFK Indeks 1
27. Allianz UFK Indeks 2
28. Allianz UFK Polskich Obligacji Skarbowych
29. Allianz UFK Selektywny
30. Allianz Inwestycja na Plus Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki
31. Allianz Inwestycja na Plus Strategii MultiObligacyjnych
32. Allianz Inwestycja na Plus Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu
33. Allianz Inwestycja na Plus Zabezpieczony - Europy Wschodniej
34. Allianz Inwestycja na Plus Zabezpieczony - Rynku Polskiego
35. Allianz UFK Pieniężny
36. Allianz UFK Total Return
37. Allianz UFK Akcji Globalnych
38. Allianz UFK Energetyczny
39. Allianz UFK Obligacji Globalnych
40. Allianz UFK - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
41. Allianz UFK - Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
42. Allianz UFK - Aviva Investors Małych Spółek
43. Allianz UFK - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
44. Allianz UFK - Aviva Investors Polskich Akcji
45. Allianz UFK - Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
46. Allianz UFK - Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc) PLN
47. Allianz UFK - Templeton Asian Growth Fund N(acc) PLN
48. Allianz UFK - Templeton BRIC Fund N(acc) PLN
49. Allianz UFK - Templeton Global Bond Fund N(acc) PLN
50. Allianz UFK - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged)
51. Allianz UFK - Templeton Global Total Return Fund A(acc) PLN
52. Allianz UFK - NN Akcji
53. Allianz UFK - NN Obligacji
54. Allianz UFK - NN Stabilnego Wzrostu
55. Allianz UFK - NN Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości
56. Allianz UFK - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
57. Allianz UFK - NN Selektywny
58. Allianz UFK - NN Środkowoeuropejski Sektora Finansowego
59. Allianz UFK - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
60. Allianz UFK - NN Globalnych Możliwości
61. Allianz UFK - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
62. Allianz UFK - NN Japonia
63. Allianz UFK - ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
64. Allianz UFK - Investor Akcji Dużych Spółek
65. Allianz UFK - Investor Akcji
66. Allianz UFK - Investor Ameryka Łacińska
67. Allianz UFK - Investor BRIC
68. Allianz UFK - Investor Gold Otwarty
69. Allianz UFK - Investor Indie i Chiny
70. Allianz UFK - Investor Turcja
71. Allianz UFK - Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących
72. Allianz UFK - Investor Top 25 Małych Spółek
73. Allianz UFK - Investor Zrównoważony
74. Allianz UFK - Ipopema Agresywny
75. Allianz UFK - Ipopema Makro Alokacji
76. Allianz UFK - Legg Mason Akcji
77. Allianz UFK - Legg Mason Obligacji
78. Allianz UFK - Legg Mason Pieniężny
79. Allianz UFK - Legg Mason Strateg
80. Allianz UFK - Noble Funds Akcji
81. Allianz UFK - Noble Funds Akcji Małych i Średnich Spółek
82. Allianz UFK - Noble Funds Global Return
83. Allianz UFK - Noble Funds Stabilnego Wzrostu Plus
84. Allianz UFK - Noble Funds Mieszany
85. Allianz UFK - Pioneer Akcji Europejskich
86. Allianz UFK - Pioneer Akcji Polskich
87. Allianz UFK - Pioneer Dynamicznych Spółek
88. Allianz UFK - Pioneer Akcji Rynków Wschodzących
89. Allianz UFK - Pioneer Obligacji Strategicznych
90. Allianz UFK - Pioneer Surowców i Energii
91. Allianz UFK - Pioneer Obligacji Plus
92. Allianz UFK - Pioneer Pieniężny
93. Allianz UFK - Pioneer Pieniężny Plus
94. Allianz UFK - Pioneer Stabilnego Inwestowania
95. Allianz UFK - PKO Akcji Nowa Europa
96. Allianz UFK - PKO Obligacji Długoterminowych
97. Allianz UFK - PKO Stabilnego Wzrostu Plus
98. Allianz UFK - PKO Zrównoważony Plus
99. Allianz UFK - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
100. Allianz UFK - PZU Energia Medycyna Ekologia
101. Allianz UFK - PZU Akcji KRAKOWIAK
102. Allianz UFK - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
103. Allianz UFK - PZU Akcji Spółek Dywidendowych
104. Allianz UFK - PZU Zrównoważony
105. Allianz UFK - Quercus Agresywny
106. Allianz UFK - Quercus Turcja
107. Allianz UFK - Quercus Gold lev
108. Allianz UFK - Quercus lev
109. Allianz UFK - Quercus Ochrony Kapitału
110. Allianz UFK - Quercus Rosja
111. Allianz UFK - Quercus Selektywny
112. Allianz UFK - Quercus short
113. Allianz UFK - Quercus Stabilny
114. Allianz UFK - Schroder ISF Asian Convertible Bond PLN Hedged A1 Acc (PLN)
115. Allianz UFK - Schroder ISF EURO Equity Hedged A1 Acc (PLN)
116. Allianz UFK - Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 Acc (PLN)
117. Allianz UFK - Schroder ISF Global High Income Bond Hedged A1 Acc (PLN)
118. Allianz UFK - Schroder ISF Global Diversified Growth PLN Hedged A1 Acc (PLN)
119. Allianz UFK - Skarbiec-Akcja
120. Allianz UFK - Skarbiec-Kasa
121. Allianz UFK - Skarbiec-Małych i Średnich Spółek
122. Allianz UFK - Skarbiec-Market Neutral
123. Allianz UFK - Skarbiec-Lokacyjny
124. Allianz UFK - Skarbiec-Spółek Wzrostowych
125. Allianz UFK - UniAkcje Małych i Średnich Spółek
126. Allianz UFK - UniAkcje Wzrostu
127. Allianz UFK - UniKorona Akcje
128. Allianz UFK - UniKorona Obligacje
129. Allianz UFK - UniKorona Pieniężny
130. Allianz UFK - UniKorona Zrównoważony
131. Allianz UFK - UniLokata
132. Allianz UFK - UniObligacje Nowa Europa
133. Allianz UFK - UniObligacje Nowa Europa
134. Allianz UFK - UniStabilny Wzrost
135. Allianz UFK - UniAkcje Nowa Europa
136. Allianz UFK - Allianz Akcji
137. Allianz UFK - Allianz Obligacji Plus
138. Allianz UFK - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
139. Allianz UFK - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
140. Allianz UFK - Altus Akcji
141. Allianz UFK - Altus Aktywnego Zarządzania
142. Allianz UFK - NN (L) Depozytowy
143. Allianz UFK - NN (L) Spółek Dywidendowych USA