Investor Zrównoważony FIO | mojeFundusze.pl
Menu Funduszu
Fundusze według rodzaju
Pobierz notowania funduszy inwestycyjnychNotowania TFI
Pobierz notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowychNotowania UFK
Pobierz notowania OFENotowania OFE
Fundusze według firm
AEGON
ALLIANZ
Altus
Amplico
Amundi
Arka
ASPECTA
Aviva
AXA
BANKOWY
Benefia
BlackRock
BPH
BPS
Cardif
Caspar
COMPENSA
Copernicus
Credit Agricole
DOM
Eques
Fortis
Franklin Templeton
GENERALI
GERLING
Hestia
HSBC
IDEA
ING
INVESTORS
Investors
IPOPEMA
KBC TFI
Legg Mason
MILLENIUM
Noble
NORDEA
Novo
Open
Open Life
OPERA
PIONEER
PKO
POCZTYLION
Polbank
POLSAT
PZU
Quercus
Schroders
Skandia
SKARBIEC
SKOK
SUPERFUND
Union Investment
Uniqa
Warta
WIOF

Investor Zrównoważony FIO

WYCENA FUNDUSZU

Wycena z dnia 2015-08-27 wynosi :

426,64 PLN


STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień1.17%
miesiąc-3.36%
kwartał-5.07%
rok11.57%
trzy lata41.84%
pięć lat37.75%
od do prowizja [%]
024994.00
250099993.50
10000249993.00
25000999992.00
1000004999991.50
50000019999990.75
200000000.50

OPIS
Profil inwestora
Fundusz przeznaczony dla Inwestorów poszukujących wyższych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. Wartość jednostki uczestnictwa Funduszu może ulegać okresowo umiarkowanym wahaniom, nie przewyższającym jednak wahania jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych.

Polityka inwestycyjna
Od 40% do 65% wartości aktywów lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje głównie polskich emitentów. Fundusz może inwestować w akcje małych, średnich i dużych spółek. Do 40% wartości aktywów lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty.

INNE FUNDUSZE TEJ FIRMY
1. DWS Polska FIO Top 50 Europa (PLN)
2. DWS Polska FIO Top 50 Europa (EUR)
3. Investor Akcji Dużych Spółek FIO
4. Investor Akcji FIO
5. Investor Top 25 Małych Spółek FIO
6. Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO
7. Investor CEE FIZ
8. Investor FIZ
9. Investor Obligacji FIO
10. DWS Polska SFIO Euroobligacji (EUR)
11. DWS Polska SFIO Euroobligacji (PLN)
12. DWS Polska FIO Konwergencji
13. DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus
14. Investor Płynna Lokata FIO
15. DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus
16. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO
17. Investor Gold FIZ
18. Investor Zrównoważony FIO
19. Investor Parasol SFIO BRIC
20. Investor Parasol SFIO Infrastruktury i Informatyki
21. Investor Parasol SFIO Nieruchomości i Budownictwa
22. Investor Parasol SFIO Zmian Klimatycznych
23. DWS Parasol SFIO Zrównoważony Sektora Finanse i Konsumpcja
24. Investor Parasol SFIO Gotówkowy
25. Investor Private Equity FIZ
26. Investor Parasol SFIO Agrobiznes
27. Investor Parasol SFIO Ameryka Łacińska
28. DWS Parasol SFIO Euroobligacji
29. DWS Parasol SFIO Europa
30. Investor Parasol SFIO Gold Otwarty
31. Investor Parasol SFIO Indie i Chiny
32. Investor Parasol SFIO Rosja
33. Investor Parasol SFIO Turcja
34. Investor Parasol SFIO Zrównoważony Rynków Wschodzących
35. Investor Property FIZ
36. Investor Absolute Return FIZ
37. Investor Algorytmiczny FIZ
38. Investor Top Hedge Funds FIZ
39. Investor Parasol SFIO Akcji Rynków Wschodzących
40. Investor Parasol SFIO Akcji Spółek Wzrostowych
41. Investor Parasol SFIO Globalny Akcji
42. Investor Parasol SFIO Obligacji Korporacyjnych
43. Investor Parasol SFIO Obligacji Rynków Wschodzących Plus