Investor FIO sub. Zrównoważony | mojeFundusze.pl
Menu Funduszu
Fundusze według rodzaju
Pobierz notowania funduszy inwestycyjnychNotowania TFI
Pobierz notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowychNotowania UFK
Pobierz notowania OFENotowania OFE
Fundusze według firm
AEGON
ALLIANZ
Altus
Amplico
Amundi
Arka
ASPECTA
Aviva
AXA
BANKOWY
Benefia
BlackRock
BPH
BPS
Cardif
Caspar
COMPENSA
Copernicus
Credit Agricole
DOM
Eques
Fortis
Franklin Templeton
GENERALI
GERLING
Hestia
HSBC
IDEA
ING
INVESTORS
Investors
IPOPEMA
KBC TFI
Legg Mason
MILLENIUM
Noble
NORDEA
Novo
Open
Open Life
OPERA
PIONEER
PKO
POCZTYLION
Polbank
POLSAT
PZU
Quercus
Schroders
Skandia
SKARBIEC
SKOK
SUPERFUND
Union Investment
Uniqa
Warta
WIOF

Investor FIO sub. Zrównoważony

WYCENA FUNDUSZU

Wycena z dnia 2015-11-25 wynosi :

423,64 PLN


STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień0.56%
miesiąc-1.88%
kwartał0.01%
rok4.91%
trzy lata33.73%
pięć lat31.45%
od do prowizja [%]
024994.00
250099993.50
10000249993.00
25000999992.00
1000004999991.50
50000019999990.75
200000000.50

OPIS
Profil inwestora
Fundusz przeznaczony dla Inwestorów poszukujących wyższych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. Wartość jednostki uczestnictwa Funduszu może ulegać okresowo umiarkowanym wahaniom, nie przewyższającym jednak wahania jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych.

Polityka inwestycyjna
Od 40% do 65% wartości aktywów lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje głównie polskich emitentów. Fundusz może inwestować w akcje małych, średnich i dużych spółek. Do 40% wartości aktywów lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty.

INNE FUNDUSZE TEJ FIRMY
1. DWS Polska FIO Top 50 Europa (PLN)
2. DWS Polska FIO Top 50 Europa (EUR)
3. Investor FIO sub. Akcji Dużych Spółek Dywidendowych
4. Investor FIO sub. Akcji
5. Investor FIO sub. Top 25 Małych Spółek
6. Investor FIO sub. Top 50 Małych i Średnich Spółek
7. Investor CEE FIZ
8. Investor FIZ
9. Investor FIO sub. Obligacji
10. DWS Polska SFIO Euroobligacji (EUR)
11. DWS Polska SFIO Euroobligacji (PLN)
12. DWS Polska FIO Konwergencji
13. DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus
14. Investor FIO sub. Lokata
15. DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus
16. Investor FIO sub. Zabezpieczenia Emerytalnego
17. Investor Gold FIZ
18. Investor FIO sub. Zrównoważony
19. Investor SFIO sub. BRIC
20. Investor SFIO sub. Infrastruktury i Informatyki
21. Investor SFIO sub. Nieruchomości i Budownictwa
22. Investor SFIO sub. Zmian Klimatycznych
23. DWS Parasol SFIO Zrównoważony Sektora Finanse i Konsumpcja
24. Investor SFIO sub. Gotówkowy
25. Investor Private Equity FIZ
26. Investor SFIO sub. Agrobiznes
27. Investor SFIO sub. Ameryka Łacińska
28. DWS Parasol SFIO Euroobligacji
29. DWS Parasol SFIO Europa
30. Investor SFIO sub. Gold Otwarty
31. Investor SFIO sub. Indie i Chiny
32. Investor SFIO sub. Rosja
33. Investor SFIO sub. Turcja
34. Investor SFIO sub. Zrównoważony Rynków Wschodzących
35. Investor Property FIZ
36. Investor Absolute Return FIZ
37. Investor Algorytmiczny FIZ
38. Investor Top Hedge Funds FIZ
39. Investor SFIO sub. Akcji Rynków Wschodzących
40. Investor SFIO sub. Akcji Spółek Wzrostowych
41. Investor SFIO sub. Globalny Akcji
42. Investor SFIO sub. Obligacji Korporacyjnych
43. Investor SFIO sub. Obligacji Rynków Wschodzących Plus