Menu Funduszu
Fundusze według rodzaju
Pobierz notowania funduszy inwestycyjnychNotowania TFI
Pobierz notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowychNotowania UFK
Pobierz notowania OFENotowania OFE
Fundusze według firm
AEGON
ALLIANZ
Altus
Amplico
Amundi
Arka
ASPECTA
Aviva
AXA
BANKOWY
Benefia
BlackRock
BPH
BPS
Cardif
Caspar
COMPENSA
Copernicus
Credit Agricole
DOM
Eques
Fortis
Franklin Templeton
GENERALI
GERLING
Hestia
HSBC
IDEA
ING
INVESTORS
Investors
IPOPEMA
KBC TFI
Legg Mason
MILLENIUM
Noble
NORDEA
Novo
Open
Open Life
OPERA
PIONEER
PKO
POCZTYLION
Polbank
POLSAT
PZU
Quercus
Schroders
Skandia
SKARBIEC
SKOK
SUPERFUND
Union Investment
Uniqa
Warta
WIOF

Investor Akcji Dużych Spółek FIO

WYCENA FUNDUSZU

Wycena z dnia 2015-03-27 wynosi :

394,63 PLN


STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień-0.11%
miesiąc0.64%
kwartał4.12%
rok2.63%
trzy lata18.37%
pięć lat9.09%
od do prowizja [%]
024995.00
250099994.00
10000249993.50
25000999992.50
1000004999991.50
50000019999990.75
200000000.50

OPIS
Profil inwestora
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów poszukujących okazji inwestycyjnych o potencjalnie wysokich stopach zwrotu. Jednocześnie są oni w stanie zaakceptować straty wynikające z dużej zmienności rynkowej instrumentów finansowych oraz ryzyka kredytowego ponoszonego w procesie inwestycyjnym.
Polityka inwestycyjna

Od 70% do 100% wartości aktywów lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje polskich emitentów. Fundusz inwestuje w akcje dużych spółek.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz ryzyka inwestycyjnego funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym DWS Polska FIO Akcji.

INNE FUNDUSZE TEJ FIRMY
1. DWS Polska FIO Top 50 Europa (PLN)
2. DWS Polska FIO Top 50 Europa (EUR)
3. Investor Akcji Dużych Spółek FIO
4. Investor Akcji FIO
5. Investor Top 25 Małych Spółek FIO
6. Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO
7. Investor Obligacji FIO
8. DWS Polska SFIO Euroobligacji (EUR)
9. DWS Polska SFIO Euroobligacji (PLN)
10. DWS Polska FIO Konwergencji
11. DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus
12. Investor Płynna Lokata FIO
13. DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus
14. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO
15. Investor Zrównoważony FIO
16. Investor Parasol SFIO BRIC
17. Investor Parasol SFIO Infrastruktury i Informatyki
18. Investor Parasol SFIO Nieruchomości i Budownictwa
19. Investor Parasol SFIO Zmian Klimatycznych
20. DWS Parasol SFIO Zrównoważony Sektora Finanse i Konsumpcja
21. Investor Parasol SFIO Gotówkowy
22. Investor Parasol SFIO Agrobiznes
23. Investor Parasol SFIO Ameryka Łacińska
24. DWS Parasol SFIO Euroobligacji
25. DWS Parasol SFIO Europa
26. Investor Parasol SFIO Gold Otwarty
27. Investor Parasol SFIO Indie i Chiny
28. Investor Parasol SFIO Rosja
29. Investor Parasol SFIO Turcja
30. Investor Parasol SFIO Zrównoważony Rynków Wschodzących